Upplevelser


Välkommen till

Ukna Hembygdsförening

Vandringsleden genom Ukna


Tjustleden i Uknadalen

En mycket trevlig del av leden, kanske till och med den vackraste, går igenom Uknadalen!

Från Ukna kan du via en anslutningsled komma till Tjustledens Etapp 9, Lermon-Kolsebro-Falerum som är totalt 13 km. Anslutningen från Ukna är ca 4 km och går från affären över gamla Gränsöbron mot Nelhammar och därefter på grusväg via Melby kvarn och Kvarndammen där den korsar Etapp 9. Leden från Nelhammar är delvis omgjord om man jämför med aktuella kartor (december 2019), men är tydligt markerad.Nedan följer några bilder med fina vyer som kan upplevas under vandringen genom vårt vackra Uknadalen. 


Nedanför Ukna kyrka kan man ansluta till leden via en sträcka på ca 4 km. 

På anslutningsleden kan man om man så vill besöka den gamla kyrkoruinen.

Från kyrkoruinen ser man Tjustad by och dessutom  den fina röda tvättstugan som har blivit som ett "landmärke" i Ukna-dalen.

Storån passeras via den gamla Gränsö-bron från Västervik.

Upplev den fridfulla naturen runt Kvarnsjön vid Melby.

Orange markering visar vägen.

Utsikt över Stjälkhammars by. Ingen dum idé med fikapaus.....

Utsikt över sjön Åkervristen.