Kolsebro

Välkommen till Kolsebro

Här hittar du forskning om Kolsebro by. Gårdar och torp. Även några bilder från byn som Hembygdsföreningen tacksamt fått ta del. Vissa funktioner på sidan kommer att uppdateras varefter.

Kolsebro by

Från Laga skifte till nutid

Materialet har tagits fram av Ukna Hembygdsförenings forskargrupp och sammanställts av Agne Fredriksson och Eva Karlsson med hjälp av Jonny Jonsson och Anita Fredriksson.


Källor är husförhörslängder, originaldokument från byn och intervjuer.

Äldre bilder utlånade av Stig Loftås, Maria Granath/Gudrun Sandin, Tomas Lejonqvist, Majvi Karlsson, Arne Fredriksson och Roland Svensson samt ett par bilder hämtade från Porträttfynd.

Bilden: Kolsebro by omkring 1920

Aa, Kolsebro 1:2, 1/8 mt och

Ab, Kolsebro 1:3, 1/8 mt

Ab, Kolsebro 1:3, 1/8 mt

Ägs vid laga skiftet av riksdags- och nämndemannen Anders Andersson i Solvestad med

utflyttningsskyldighet. Till fastigheten byggs aldrig några bostadshus eller ekonomibyggnader, utan fastigheten som brukas tillsammans med andra fastigheter kommer så småningom att slås ihop med Kolsebro 1:2, 1/8 mt.


Aa, Kolsebro 1:2,1/8 mt

Ägs vid laga skiftet av bröderna Anders Pettersson i Bodsgård och Johan Petter Pettersson i

Åsebo, Gärdserum med rätt till kvarboende.

Gården brukas av Nils Gustav Carlsson (f.1801) med hustru Lena Stina Andersson (f.1804) och de har barnen

 

Susanna f.1828

Carl Anton f.1830

Anna Matilda f.1833

August Edvard f.1837

 

Familjen kom till Kolsebro 1833 från Älvesta och flyttade år 1837 till Ed. Ny brukare av gården är då Claes Svensson (1770-1855), född i Lofta och kom till Gärdesrum år 1838. Hans hustru dog 1835 och han (de?) har en son född 1799 i Lofta Nils Petter Claesson. Claes Svensson gifter 1840 om sig med Anna Stina Örn (f.1815) från Tritorp.

Sonen Nils Petter Claesson (f.1799) gifter sig år 1826 med Anna Stina ? (f.1799) och de har barnen


Anna Sofia f.1826

Clara Lovisa f.1834

Lars August f.1836

Claes Jakob (1840-1842)

 

Familjen bor kvar på gården men marken brukas från och med 1842 av Lars Nilsson som även brukar Kolsebro 3:4 (tillsammans 1/4 mt). Lars Nilsson flyttar år 1856 till Högtomta Nr:3.


Efter Nilssons flytt brukas gården av Anders Petter Andersson (1826-1907). Anders Petter

kommer från Bodsgård och är son till Anders Pettersson (1790-1860) som äger Kolsebro 1:2

tillsammans med sin bror Johan 1792.

Anders Petter Andersson (1826-1907) är gift med Sara Carolina Andersson (1828- 1894) och de har barnen


Maria Carolina (1857-1930)

Anders Johan (1858-1941)

Clara Amanda Viktoria (1860-1932)

Carl Albert Hilarius (1863-1917)

Alma Matilda Ottilia (1865-1951)

Agnes Kristina Charlotta (1867-1948)

Gustav Adolf Rickard (1869-1894)

Otto Henrik Georg (1873-1873)

Anders Petter och Sara Carolina kom från Gärdserum.

 

Anders Petter Andersson (f.1826) brukar 1/4 mt. Av marken äger han 1/8 mt och den andra 1/8 mt ägs av Johan Pettersson (1792-1885) i Åsebo som är hans farbror.

Eva Lena Persdotter (f.1802) är syster till Anders (f.1790) och Johan (f.1792) och bor år 1838 en kort tid på gården.

Johan Pettersson (1792-1885) är gift med änkan Anna Britta Svensdotter (1781-1850) och de har barnen


Sara Charlotta Johansdotter (1821-1907) - "Rika Lotta i Åsebo"

Johan Petter (1823-1823)

Juliana Emerentia (1829-1829)


1872 ägs 1/8 mt av Gustav Larsson (1815-1877) som är gift med Rika Lotta. Larsson föds och dör i Bodsgård. Efter Larssons död flyttar Rika Lotta till Åsebo.


Anders Petter Andersson (f.1826) har under sin tid som bonde brukat sin 1/8 mt och farbroderns 1/8 mt, dvs fastigheterna Kolsebro 1:2 och 1:3.


Vid Anders Petters (f.1826) hustrus död 1894 ärver hans söner Anders Johan (1858-1941) och Karl Albert Hilarius (1863-1917) och blir ägare till 1/4 mt. Sönerna äger alltså 1/4 mt (1:2 och 1:3) och bor på gården tillsammans med systern Clara Amanda Viktoria (1860-1932) och hennes oä son Arvid 1886.


Syskonens far Anders Petter dör 1907. Dessförinnan har Arvid (f.1886) rest till Amerika år 1905. 1917 dör Karl Albert Hilarius. Han är ogift liksom brodern Anders Johan (1858-1941).


Men fr o m 1918 då han äger 1/4 mt arrenderar han ut marken till Karl Leander Karlsson 1891 från Tryserum. Han är gift med Agda Hildur Linnea Karlsson (f.1891). De arrenderar gården till 1923.


Därefter arrenderas gården i fem år fram till 1928 av Johan Einar Linden (f.1889) gift med Elsa Lovisa Charlotta Karlsson (f.1897). De har sonen


Stig Rune Enar f.1926

 

Ny arrendator från 1928 är Karl Birger Gideon Karlsson (f.1902). Hans mor Alma Matilda Ottilia Andersdotter (1865-1952) är syster till Anders Johan Andersson (1858-1941) som äger fastigheterna 1:2 och 1:3. Deras far var Anders Petter Andersson (f.1826).


Alma Matilda Ottilia Andersdotter (1865-1951) är gift med Karl August Filius Pettersson (1866- 1918). De brukar gården Kolsebro 1:6 och har barnen


Elna Alice Matilda (1898-1901)

Margit Sara Nordine (1900-190l)

Karl Birger Gideon (1902-1980)

Gustav Martin Hubert (1904-1977)

Asta Gertrud Elvira (1908-1985)

Rut Maud Anna (1913-1994)

Birger Karlsson (1902-1980) gifter sig år 1928 med Signe Margareta Andersson 1902-1936 och de har barnen


Tvillingarna Alice Margareta och Sonja Viola (gift Pettersson) f. 1930

Aina Gunvor f. 1933


Efter Signes död gifter Birger om sig 1938 med Ester Sofia Larsson (1909-1995). De får inga

gemensamma barn.

Efter Anders Johan Anderssons död 1941 köper Birger Karlsson Kolsebro 1:2 och 1:3.

Birgers bror Martin äger Kolsebro 4:2 och 5:2.


Birger brukar gården till omkring 1970. Därefter brukas gården av Lennart Pettersson (f.1926) gift med Birger och Signes dotter Sonja (f.1930). De har barnen


Kerstin f. 1957

Karin f. 1959


Lennart och Sonja arrenderar Rorstad och sambrukar från 1970 Kolsebro 1:2 och 1:3. Efter

Birger Karlssons död 1980 köps gården av Lennart och Sonja. De flyttar till gården och brukar den till år 2000.

Efter 2000 brukas marken av Jan Ahlström (f.1944) från Sjöände i Mosshult. Jan

Ahlström är sambo med Kerstin, dotter till Lennart och Sonja. Han brukar gården till 2014.


Då har gården bytt ägare och ny ägare är Per Wahl, gift med Lennart och Sonjas dotter Karin. De har barnen


David f.1986

Johan f.1988


Per Wahl köper gården 2010 och den ingår nu 2017 i Kolsebro 7:1. Brukare efter 2014 är en

kusin till Karin Wahl, Susanne Pettersson gift med Mats Karlsson från Myckelycke. De

sambrukar gårdarna Myckelycke och Kolsebro 7:1.

Ac, Kolsebro 1:4

Ac, Kolsebro 1:4, 1/16 mt

Ägs vid laga skiftet av kyrkvärden Jonas Magnus Bengtsson med rätt till kvarboende. Jonas Magnus Bengtsson (1802-1854) är först gift med Catarina Månsdotter (1793-1841) och de har barnen


Sven Magnus (1828-1829)

Anna Stina (1830-1872)

Carl Magnus (1833-1886)

Lars Peter (1836-1872)


I andra giftet är Jonas Magnus gift med Lena Stina Olofsdotter (1808-1882) och de har barnen


Sven Olof (1842-)

Margareta Helena (1845-190l)

Katarina Charlotta (1848-1932)

Clara Sofia (1849-1916)

Gustav Albert (1854-1854)

 

År 1846 flyttar Jonas Magnus Bengtsson (1802-1854) till Kasinge, men äger fortfarande gården.


Som brukare står då Anders Gustav Månsson (1818-1885) som så småningom övertar gården och får lagfart 1871 på 1/16 mantal. År 1852 gifter sig Anders Gustav Månsson med Augusta Petersdotter (1833-1890). Augusta ärver föräldragården Kolsebro 4:3 och familjen flyttar dit.


Se vidare Kolsebro 4:3.

Sedan Anders Gustav Månsson med familj flyttat till Kolsebro 4:3 bodde ett antal personer på 1:4, bland andra:

 

Arbetaren Lars Pettersson med hustru och två barn. Han flyttar till Tritorp 1871. Livgrenadjär Käck bodde också i Tritorp.


Sadelmakaren Johan August Jonsson 1845 med hustru Sofia Charlotta 1849 och fem barn. De kom 1875 från Ed och flyttade tillbaka till Ed 1884.

 

Arbetaren Anders Lindkvist 1828 med familj hustrun Klara Susanna 1844 och sex barn. De flyttade till Lindberget Kolsebro 1882.


Arbetaren Anders Magnus Strand (1845) med hustrun Klara Susanna Andersdotter (1853) med barnen Elin Sofia (1877) och Karl Ferdinand (1881). De kom från Penningtorp 1878 och flyttade till Rössel, Kolsebro.


Arbetaren Anders Peter Sand (1842) med hustru Kristina Matilda (1844) och fem barn. Flyttade till Hannäs 1879.


Vid Anders Gustav Månssons död 1885 får hustrun Augusta Pettersdotter (1833-1890) lagfart på 1/32 mt och barnen Carl Johan, Gustav Adolf, Fredrik, Axel Leonard och Emma Viktoria den andra 1/16 mt, dvs 1/116 mt per person.

År 1890 flyttar sonen Gustav Adolf till Kolsebro 1:4. Samma år gifter han sig med Anna

Emerentia. 1894 löser han ut sina syskon.

Gustav Adolf Andersson (1866-1946) gift med Anna Emerentia Lejonkvist (1867-1948) och de har barnen

Gustav Hilding (1892-1912)

Anna Inez (1893-1969)

Karin Astrid Elisabet (1895-1949)

Agda Julia Ingeborg (1898-1966)

Gustav Ivar Gustavsson (1900-1962)

Torsten Gerhard (1902-) flyttar till Amerika

Karl David (1906-) flyttar till Amerika

Fritz Pontus Gideon (1907-1966)

Set Georg Folke (1911-1974)

Bilden: Gustaf och Anna med döttrarna Astrid, Inez och Agda. I mitten sonhustrun Margit.

Gustav Adolf äger gården 1:4 och från 1905 brukar han även Kolsebro 3:2 som han köper 1908.

Han driver gårdarna 1:4 och 3:2 till 1930 när sonen Gustav Ivar Gustavsson (1900-1962) tar över som arrendator.

Gustav Ivar Gustavsson (1900-1962) gift med Margareta (Margit) (1901-1979) och de har barnen


Stig Teodor Ivar f.1930

Torsten Gustav Lennart f.1932

Bengt Åke Olov f.1937


Barnen tar senare släktnamnet Loftås.


Gustav Ivar arrenderar gården från 1930 och år 1946 köper han gården. Han driver gården till 1958 då marken arrenderas ut till kusinen Valfrid Fredriksson som äger/brukar Kolsebro 4:3.


Vid Ivars död 1962 köps gården av Lantbruksnämnden som senare säljer delar av gården till bröderna Birger och Martin Karlsson. Birger Karlsson äger tidigare Kolsebro 1:2 och 1:3 och Martin Karlsson äger 1:6. Del av 3:2 köps av Valfrid Fredriksson, Kolsebro 4:3, idag

sammanslaget till 4:9.


Husen till 1:4 köps av Birger och bebos/ägs idag av Alice och Arne Forsberg som sommarboende. Alice är dotter till Birger. Hus till 3:2 revs under 1960-talet. Magasinet är flyttat till Kisbäcken.


Gårdarna 1:4 och 3:2 ägs idag av Per Wahl gift med Birger Karlssons barnbarn Karin och idag ingår gårdarna i Kolsebro 7:1.

Ad, Kolsebro 1:5

Ad, Kolsebro 1:5,1/16 mt

Lars Nilsson (1773-1837) äger gården. Vid laga skifte 1832 har den utflyttningsskyldighet. Då ladugården var hopbyggd med 1:4 Jonas Magnus Bengtssons ladugård och bostadshusen låg alldeles för nära, flyttades gården till Ålyckan vid Storån.


Lars Nilsson är gift med Caisa Nilsdotter (1763-1823) och de har dottern


Anna Lisa Larsdotter (1808-1866)

 

Efter Lars Nilssons död 1837 övertar dottern gården. Anna Lisa Larsdotter var gift med Jonas Holmström (1802-1872) och de har barnen


Lars Johan (1830-1831)

Carl Gustaf (1832)

Lars Johan (1834-1922)

Carolina (1837-1905)

Anders Julius (1839-1872)

Fredrik Albert (1841-1933) åker till Amerika 1869 och kommer tillbaka 1874

(innebränd i stugan i Holmbo, Kolsebro 1933)


Jonas Holmström är bror till Anders Holmström 1798 som bor i Kolsebro 4:4. Brodern äger också Kolsebro 2:4 och Kolsebro 5:5 1/16 mt i Hula utjord. På fastigheten 2:4 finns ingen mangårdsbyggnad men en ladugård sammanbyggd med fastigheten 2:3 som även den saknar

mangårdsbyggnad.

 

Bröderna Anders och Jonas far, Carl Fredrik (1766-1829) är halvbror till Adolf Holmström (1771) som vid laga skifte äger Kolsebro 4:5.


I husförhör (1849-58) står Jonas Holmström som gästgivare. Gästgiveriet är inte ett eget ställe i Kolsebro utan delas av byborna.


Vid Jonas död 1872 står han som ägare till 1/16 mt i nr l och 1/32 mt i 2:3. Kolsebro 2:3,1/32 mt köper han den 3/12 1837 av Anders Persson (1804-1838) i Falerum.


Gården övertas av sonen Lars Johan Holmström (1834-1921) (ogift) och brodern Fredrik Albert (1841-1933) står som arbetare på gården. Även systern Carolina (1837-1905) bor på gården.Efter Carolinas död säljer bröderna gården och allt lösöre på auktion och de flyttar till Holmbo.


Gården köps av Karl Andersson från Hannäs. Karl Adam Andersson (1848-1931) är gift med Tilda Margareta Andersdotter (1858-) och de har barnen


Anna Maria Elisabet, (1890) - gifter sig och flyttar till Hannäs

Gerda Linnea (1894-1984)

Karl Emil (1896-1961)

Kurt Einar (1901-)


Under 1920-talet står sonen Karl Emil som arrendator. När Karl Adam dör 1931 står dödsboet som ägare och Karl Emil fortfarande som arrendator. Systern Gerda Linnea bor också på gården.


Yngste sonen Kurt Einar gifter sig 1936 med Lydia Ingeborg Kristina (1899) och 1937 flyttar de in i sitt nybyggda hus Nydala - det gula huset mellan nuvarande vägen och järnvägen.


Efter syskonens död säljs gården 1984 i tre delar som köps av Bernt Lejonqvist, Bertil Martinsson samt Lennart och Sonja Pettersson.

 

I bostadshuset bor idag Lennart och Sonja Petterssons dotter Karin, gift med Per Wahl. Gården ingår idag 2017 i Kolsebro 7:1 och ägs av Per och Karin Wahl.


Ae, Kolsebro 1:6,1/8 mt

Ägs vid laga skiftet av Magnus Svensson med rätt till kvarboende. Magnus Svensson (1776-1848) är gift med Anna Larsdotter (1772-1844) och de har barnen

 

Stina Caisa (1803-1865)

Anna Lena (1805-1809)

Lars Månsson (1807-) flyttar till Stockholm

Maja Britta (1809-1809)

Anders (1811-1811)

Anna Lena (1812-1833)

Britta Charlotta (1814-1815)

Sven Otto (1816-1868)

Anders Gustav Månsson (1818-1885)

Alexander Magnus (1819-1820)

Carl Johan (1821-1821)

Johan Tolf Månsson (1822-1896)

 

När Magnus Svensson blir äldre brukas gården först av hans måg Lars Borglund (1803-1872) gift med Stina Caisa (1803-1865) och de har barnen

 

Anna Stina (1832-1904)

Lovisa (1837-1837)

Carolina (1839-1848)

Sara Helena, gift Månsson (1841-1915)

Eva Charlotta (1844-1931)

 

Under en period efter att familjen Borglund flyttat från gården brukades den av Magnus Svenssons söner Sven Otto (1816-1868) och Anders Gustav (1818-1885).

Efter 1846 flyttar Anders Gustav till Kolsebro 1:4 och hans bror Johan Tolf ersätter Anders Gustav som brukare av gården. Johan Tolf har under tiden 1842-45 arbetat hos Anders Lorents Månsson, Kolsebro 4:2.


År 1839 gifter sig Sven Otto Månsson (1816-1868) med Stina Caisa Karlsdotter (1812-) och de får barnen


Carl Johan (1839-1847)

Anders Gustav (1841-1842)

Anders Gustav (1844-)

Anna Mathilda (1846-1849)

Carl Magnus (1850-)


Efter Magnus Svensson död 1848 ägs gården av Anders Gustav Månsson (1818-1885) och Johan Tolf Månsson (1822-1896) med 1/16 mt var. Sven Otto arbetar på gården åt sina bröder.


Johan Tolf Månsson (1822-1896) är gift med Anna Caisa Alexis (1822-1898) och de har barnen


Anna Lena (1845-1875)

Anders Magnus (1848-)

Hilma Charlotta (1850-1854)

Augusta Mathilda (1853)

Johan Rikard (1856-1856)

Carl Leonard (1858-1858)

Clara Josefina (1859-1870)

Emma Christina (1863-)

Johan Alfred (1866-) åker till Amerika 1889 men kommer tillbaka 1893


 

Efter att Anders Gustav Månssons hustru Augusta Petersdotter ärvt gården Kolsebro 4:3 flyttar familjen dit och Anders Gustavs 1/16 mt övertas av svågern och system, familjen Borglund. Sven Otto Månsson arbetar kvar på gården.

 

Vid Lars Borglunds död 1872 övertas hans del av hans dotter och svärson Peter Magnus Månsson (1828) gift med dottern Sara Helena Borglund (1841). De har barnen


Carolina Christina (1858-)

Carl August Filius (1866-1918)

Axel Sigfrid (1878-)

Sara Matilda

 

Efter Peter Magnus Månssons död brukar sonen Carl August Filius faderns 1/16 mt. Ägare är modern Sara Helena.

 

Carl August Filius Petersson (1866-1918) är gift med Alma Matilda Ottilia Andersson 1865-1951) och de har barnen


Elin Alice Mathilda (1898-)

Margit Sara Kundine (1900-)

Karl Birger Gideon (1902-1980)

Gustav Martin Hubert (1904-1977)

Asta Gertrud Elvira (1909-1995)

Rut Maud Anna (1913-1994)


När Johan Tolf Månsson slutar med jordbruket övertas först hans 1/16 mt av dottern Emma Christina (1863-), gift med Hans Peter Pettersson. De har barnen

 

Karl Malcolm (1889-)

Sigrid Christina (1892-)

 

De flyttar till Dalhem 1894. År 1893 kommer Emma Christinas bror Johan Alfred Johansson 1866 hem från norra Amerika och övertar 1/16 mt av gården Kolsebro 1:6. Han gifter sig 1898 med Anna Matilda Gustavsson 1870. De har barnen

 

Judit Matilda f.1898

Anna Maria f.1901


De brukar 1/16 mt av gården till år 1903 när de flyttar tillbaka till Norra Amerika. 

 

Carl August Filius Pettersson (1866) som brukar 1/16 mt av gården (ägs av hans mor Sara Helena Månsson (1841-1915) fram till sin död) köper den andra 1/16 mt och brukar nu hela gården Kolsebro 1:6, 1/8 mt

Efter Carl August Filius död 1918 tas gården över av sonen Gustav Martin Hubert Karlsson

(1904-1977), gift med Jenny Margareta (1899-1991) och de har barnen

 

Eivor Anna Margareta (1931-2017)

Gustav Bertil Egon Martinsson (1937-2001)

Sonen Gustav Bertil Egon tar över gården och brukar den till omkring 1995 tillsammans med delar av 4:2 och 5:2. Därefter arrenderas marken till 2014 av Tommy Karlsson arrendator i Rorstad och Jan Ahlström, Sjöände, Mosshult. Därefter arrenderas gården av Mats Karlsson och Susanne Pettersson, Myckelycke. Efter Bertil Martinssons död 2001 ägs gården av Lennart och

Sonja Pettersson och från 2010 av Per & Karin Wahl och ingår nu 2017 i Kolsebro 7:1. Huset ägs av Karins syster Kerstin.   

Ba, Kolsebro 2:2, 1/8 mt

Kolsebro 2;2 är den andra av de två gårdar som har kvar det fastighetsnummer som den fick vid laga skiftet 1832.


Den ägdes då av Bengt Arvidsson (1800-1889) med rätt till kvarboende.

Bengt Arvidsson gifter sig med Eva Lena Månsdotter (1803-1879) och de får barnen


Anna Lotta (1829-1914)

Karl Arvid (1832-1908)

Erik Magnus (1834-1879)

Bengt Johan (1837-1933)

Kristina Matilda (1840-1879)

Emma Helena (1843-1910)

Sven (1848-1876) (drunknade)


I husförhörslängden 1849-1858 står Bengt Arvidsson som gästgivare i Kolsebro. Gästgiveriet delades av flera boende i Kolsebro. Kvar finns en tavla hos nuvarande ägaren som anger pris för skjuts till olika platser.


Den 27/4 1867 köper sonen Karl Arvid Bengtsson 1/16 mt av fadern. Tillsammans äger de 1/8 mt.

Karl Arvid Bengtsson hade året innan gift sig med Emma Helena Jonasdotter (1846-1928). De får tolv barn

Karl Johan (1867-1868)

Karl Gottfrid (1869-) till Amerika 1888

Alma Matilda (1871-1963)

Johan Hjalmar (1872-1877)

Elin Severina (1874-1874)

Adolf Sigfrid (1876-) till Amerika 1893

Johan Hjalmar (1878-1878)

Johan Hjalmar (1879-1963)

Elin Olivia (1881-1952)

Agnes Ottilia (1883-) till Amerika 1893

Gustav Valfrid (1886-1971)

Ada Linnea (1889-1977) (gift Wedell)


Efter 1872 står Bengt Arvidsson som ägare till 1/16 mt och Petter Magnus Månsson f. 1828 äger den andra 1/16-delen. Han äger också 1/16 mt i Kolsebro 1. Petter Magnus Månssons del brukas dock fortfarande av Karl Arvid Bengtsson.

 

1875 säljer Bengt Arvidsson sin del om 1/16 mt till yngste sonen Bengt Johan (1837- 1933).


Efter det äger bröderna Bengt Johan och Karl Arvid var sin 1/16 mt av gården. Senare övertar Bengt Johan hela gården, 1/8 mt. Karl Arvid flyttar till Kolsebro 4:4.


Bengt Johan Bengtsson (1837-1933) är gift med Greta Lotta Nilsdotter (1840-1917) och de har barnen

Carl Johan (1866-1951)

Emma Charlotta (1869-1958)

Frans August (1871-)

Gustav Albin (1874-)

Elin Amanda (1876-)

Tilen (1879-)

Alma (1881-1961)


Samtliga barn emigrerade till Amerika och blev kvar där utom Carl Johan som återvände till Sverige.


Den 1 november 1886 köper Lars Johan Andersson-Lejonkvist (1836-1920) från Penningstorp 1/16 mt av gården. Lars Johan är gift med Carolina Larsdotter (1825-1903) och de får barnen

 

Anna Emerentia Lejonkvist (1867-1948)

Gustav Emil Lejonkvist (1873-1939)


Carolina var tidigare gift med Nils Johan Sjögren (1821-1865) i Skattemåla och efter makens död gifte hon om sig med Lars Johan som arbetade som dräng i Skattemåla.


Den återstående 1/16 mt säljs på exekutiv auktion den 10 mars 1891 till Ukna-Hannäs Sparbank.


Den 8 november 1888 flyttar Lars Johan med familj till Kolsebro och äger då 1/8 mt av Kolsebro 2:2.


Sonen Gustav Emil Lejonqvist tar över gården efter fadern den 26 juli 1902. Den 12 nov 1904 köper Gustav Emil 1/32 mt från Kolsebro 2:3 av Göran Reinhold August Johansson 1848. Gustav Emil äger då 5/32 mt.


Gustav Emil Lejonqvist gifter sig med Elin Amanda Karlsdotter (1876-1957) och de får barnen

Gustav Erik Fridolf (1901-1971)

John Eugen (1903-1973)

Karl Axel (1905-1986)

Karin Linnea (1907-1985)

Emil Alvin (1909- ) till Amerika 1928

Anna Elfrida (Frida) (1915-1986)

Emil och Elin Lejonkvist med barnen Erik, John, Axel, Karin, Alvin och Frida.

Efter Gustav Emils död arrenderar sonen Karl Axel gården till 1946 då han köper den. Karl Axel är gift med Nancy Nilsson (1915-1987) och de har barnen


Bernt f. 1942

Birgitta f. 1947


Sonen Bernt Lejonqvist (ogift) driver gården från början av 1980-talet till 2004. Därefter utarrenderas jordbruksmarken till Bengt Gruvebäck från Gruvdalen och senare till Bengts son Karl Gruvebäck som fortfarande arrenderar marken av den nye ägaren Tomas (Bengtsson) Lejonqvist från Stjälkhammar som köpte gården 2010. Tomas äger en gård i Stjälkhammar där han bor med hustrun Gisela, dotter till Birgitta och de har barnen


Lovisa

Amanda

Bb, Kolsebro 2:3, 1/16 mt

Kolsebro 2:3 1/16 mt ägs vid laga skiftet av Anders Persson (1804-1838) från Falerum. Gården har ingen mangårdsbyggnad men en ladugård sammanbygd med de två övriga gårdarna i Kolsebro 2. Kolsebro 2:2 har mangårdsbyggnad och får bo kvar. Kolsebro 2:3 och 2:4 (Anders Holmström) saknar mangårdsbyggnad.

 

Kolsebro 2:3 delas i två 1/32 mt och den 3 dec 1837 köper Jonas Holmström (1802-1872) den ena delen som slås samman med hans gård Kolsebro 1:5.

 

Den andra 1/32 mt-delen köps av Jonas bror Anders Holmström som äger 2:4 och 4:4. Den 1/32 mt-delen ägs senare av Anders Holmströms sondotter Carolina 1861 gift med per Gustav Eriksson (1844-1904) men den säljs den 16 mars 1901 (lagfart 3 sept 1901) till Göran Reinhold August Johansson (f.1848). Den 12 nov 1904 säljer han 1/32 mt-delen till Gustav Emil Lejonqvist och den ingår därefter i Emils gård Kolsebro 2:2.


Ägs vid laga skiftet av avlidne Nils Nilsson d.ä. arvingar och Magnus Arvidsson i Åkerholm med rätt till kvarboende.


Nils Nilsson (1769-1833) var gift med Catarina Månsdotter (1760-). De hade inga barn tillsammans men Catarina var tidigare gift med Arvid Jonsson (1735/ 1737-1806) och har barnen


Magnus Arvidsson (1788-1848)

Eva Stina Arvidsdotter (1794-1869)

Anna Caisa Arvidsdotter (1798-)

 

Catarina och Arvid bodde i Kolsebro och barnen föddes där. Nils Nilsson som Catarina gifte om sig med var född i Melby.

Efter Nils Nilssons död brukas gården av Jonas Bengtsson, Kolsebro 1:4.

 

År 1839 säljer Nils Nilssons arvingar gården till Anders Andersson (1807-1841) gift med Maja Caisa Persdotter (1805-1876). Anders är född i Broddebo och Maja Caisa i Stjälkhammar. De har barnen


Petter Anders Gustaf (1830-1832)

Maria Charlotta (1833-1837)

Johan Alve (1835-1849)

Peter Magnus Wilhelm (1837-1880) - till Amerika

Maria Matilda (1840-1840)

 

När Anders Andersson dör 1841 ärver änkan och barnen Peter Magnus Wilhelm och Johan Alve gården 1/8 mt.

 

Änkan Maja Caisa Persdotter (1805-1876) gifte om sig med Johannes Månsson (1814-)  De får barnen

 

Maria Charlotta (1845-1845)

August Alfred (1847-1859)

Christina Dorotea (1850-1852)


Familjen bor på gården fram till att sonen Petter Magnus Wilhelm gifter sig 1863. Då flyttar föräldrarna till ett hus "Johanneslund" som ligger på gårdens mark. Petter Magnus Wilhelms första fru Klara Charlotta Gustafsdotter (1838-1864) dör året efter och de har inga gemensamma

barn.


Petter Magnus Wilhelm gifter om sig 1865 med Britta Lovisa Jonsdotter (1841-) De får barnen

 

Carl Erland (1866-1867)

Matilda Maria Serafina (1868-1868)

Tekla Maria Wilhelmina (1869-)

Karl August Wilhelm (1872-)

AdolfTeodor (1875-)

Axel Sigfrid Leonard (1877-)

Gustaf Ernst (1880-)

 

År 1880 flyttar Petter Magnus Wilhelm med hela sin familj till Norra Amerika.

 

Gården köps av byggmästare Gustaf Andersson (1814-1899) från Vagnum, född i Hannäs. Han har tidigare varit gift och har en son Anders Robert (1843-). Han gifter om sig med Maja Caisa Jonsdotter (1841-) De får barnen

 

Anton Emil f. 1866

Karl Hjalmar f. 1871

Anna Matilda f. 1876

Sköld Hugo f. 1879

Maria Elisabet f. 1882

 

Efter Gustaf Anderssons död köps gården av banvakten Jonas Peter Lilja år 1904.

Jonas Petter Lilja (1838-1905) gift med Anna Matilda Carlsdotter (1846-1904) och de får barnen

 

Ada Maria (1868-)

Anna Elisabeth (1871-)

Per Albert (1873-)

Alfrida Matilda (1875-)

Carl Hugo Severus (1879-1959)

Elvira Ottiliana (1881-1907)

Henning Napoleon (1886-1948)

 

Efter Liljas död 1905 brukas gården av Emil Lejonqvist och Gustaf Andersson men köps år 1905 av Johan Oskar Nilsson, Dämkärr, Gamleby. År 1906 köps gården av skräddaren Sven Peter

Larsson (1862) född i Hallingeberg. Han är gift med Sofia Matilda Nilsdotter (1866) och de har barnen

 

Karl Henrik Larsson f. 1886

Nils Josef Sigfrid Larsson f. 1890

Hanna Sofia Larsson f. 1891

Johan Valter Larsson f. 1902

 

De bor i Kolsebro till år 1909 då de flyttar till Västervik.

1908 köps gården av Gustav Adolf Andersson (1866-1964) som tidigare brukat gården tillsammans med Emil Lejonqvist. Gustav Adolf Andersson äger sedan tidigare Kolsebro 1:4. Se vidare Kolsebro 1:4. Ingår idag 2017 i Kolsebro 7:1.

Cb, Kolsebro 3:3, 1/8 mt

När laga skiftet påbörjades ägdes gården av Nils Nilsson i Helgenäs. Nils Nilsson (1775-1833) gifter sig med Greta Bengtsdotter (1783-1835) och de får barnen

 

Anders Petter (1804-1839)

Nils Gustav (1809-)

Bengt Johan (1813-1851)

 

Vid Nils Nilssons död ärvs gården av barnen och äldste sonen Anders Petter övertar brukandet.

Anders Petter Nilsson (1804-1839) gift med Catarina Carlsdotter (1807-1895) och de har barnen

 

Carl Johan (1831-1832)

Carl Gustav (1833-1836)

Carl Johan Wilhelm (1836-1920)

 

Efter Anders Petters bortgång 1839 gifter Catarina Carlsdotter (1807-1895) om sig med PetterSvensson (1815-1856) och de får barnen

 

Albert Carl Emil (1841-1919)

Petter August (1844-)


Efter Petter Svenssons död 1856 ägs gården av änkan Catarina Carlsdotter. Av hennes barn flyttar Carl Johan Wilhelm till Tryserum 1867 och Petter August (f.1844) gifter sig med Carolina Christina Jonsdotter (f.1852). De flyttar till Rumskulla 1877.

 

Gården ägs då 1876-1885 av änkan Catarina 7/96 mt och sonen Albert Carl Emil 5/16 mt.

Bilden: Karl och Elin Albertsson

Albert Carl Emil Pettersson (f.1841) gift med Agnes Matilda Andersdotter (1843-1926) och får barnen

Karl Albert Albertsson (1877- 1963)
Elin Matilda (1883-1886)

När änkan Catarina dör 1895 äger sonen Albert Charles Emil 1/8 mt (namnet ändrat i husförhörslängden).

Efter Albert Charles Emils (1841-1919) och Agnes Matildas (1843-1926) död ägs gården av sonen Karl Albert Albertsson (1877-1963). Han är gift med Elin Mathilda (1885-1980) och de får inga barn.

Efter Elin Matildas död köps husen av Bertil Karlsson (f.1919) (tillsammans med frk Spets) på auktion 1980. Dessförinnan har Otto Valfrid Fredriksson, ägare till Kolsebro 4:3, köpt marken1970 Marken arrenderas nu 2017 av Uppsalebo och ägs av Lars-Erik Calmunger och ingår iKolsebro 4:9.

 

I mangårdsbyggnaden bor idag Erik Gruvebäck med familj sedan 2003.

Cc, Kolsebro 3:4 (senare Kolsebro 3:6 och 3:7)

Cc, Kolsebro 3:4, 1/8 mt

Ägare vid laga skiftet är Jonas Olsson med utflyttningsskyldighet. Jonas Olsson (1799-1856) är

först gift med Stina Britta Nilsdotter (1803-1827) och de får barnen

 

Britta Caisa (Karin) Jonsdotter (1823-1899)

Nils August Jonsson (1825-1910)

 

Efter Stina Brittas död gifter Jonas Olsson om sig med Susanna Jonsdotter (1810-1880) och de får barnen

 

Christina Mathilda (1833-1916)

Jonas Alfred (1836-)

Emma Charlotta (1840-1844)

Olof Magnus (1843-1917)

Carl Petter (1847-)

Otto Ferdinand (1851-1855)

 

Efter faderns död delar syskonen i första giftet gården genom en hemmansklyvning somfastställs 1862. Gården 3:4 försvinner och delas till Kolsebro 3:6 och Kolsebro 3:7


Gården 3:6 blir kvar där 3:4 tidigare låg och 3:7 flyttas till det som idag kallas Ekeberg/"(Berget)".

 

Till Kolsebro 3:7 Ekeberg/Berget flyttar Britta Caisa (Karin) Jonsdotter (1823-1899), gift med Carl

Gustav Holmström (1823-1896) och barnen

 

Lars Fredrik (1849-1850)

Christina Matilda (1851-1855)

Carl Magnus (1856-1942)

Emma Matilda (1859-1864)

Carolina (1861-efter 1941)

Johan Ferdinand (1864-1868)

Otto Hjalmar (1868-1905)

 

De hade tidigare bott och brukat Carl Gustavs föräldrahem Kolsebro 4:4.

 

Efter makarna Holmströms/Jonsdotters bortgång säljs gården år 1899 till Johan Edvard Nilsson

f. 1842, gift med Klara Mathilda Jonasdotter f. 1847. De kom från Åtvidaberg och har en fosterson

Ernst August Nilsson f. 1890.

 

Den 14 mars 1912 köper Karl Albert Karlsson (1883-1953) gården 3:7 Ekeberg/Berget av Johan Edvard Nilsson. Han äger sedan tidigare Kolsebro 3:6.

 

Nilsson förbehåller sig rätten att få bo kvar i bostadshusets övervåning hela sin livstid med tillgång till vedbod m.m.


Karl Albert Karlsson äger nu Kolsebro 3:6 och 3:7, det som tidigare var Kolsebro 3:4 (efter sammanslagningen 1912 får gården fastighetsbeteckningen Kolsebro 3:17).

 

Efter 1912 är undervåningen uthyrd till en f.d. sjöman, Karl Johan Karlsson, och senare till slaktaren Carl Gustav Tjäder som med sin familj flyttar till Ådalen Melby år 1918.

*

Efter att gården delats mellan syskonen Britta Caisa (Karin) Jonsdotter (1823-1899) och Nils August Jonsson (1825-1910) och Britta Caisa flyttat till Kolsebro 3:7, Ekeberg/Berget, bor Nils August kvar i ursprungsfastigheten, nu Kolsebro 3:6.

 

Nils August Jonsson (1825-1910) är gift med Anna Stina Larsdotter (1827-1912) och de har barnen


Lars Magnus f. 1850

Karl August f. 1853

Jonas Alfred f. 1856

Johan Ferdinand f. 1859

Frans Oskar (1861-1867)

Kristina Maria (1864-1945)

Anders Wilhelm f. 1866

Nils Oskar f. 1870

 

1892 flyttar Nils August med familj till Hannäs. Ny ägare blir Adolf Fredrik Nystedt, tidigare bosatt i Dalhem. Adolf Fredrik Nystedt (1825-1914) är gift med Maria Lovisa Olofsdotter (1811- 1895). Maria Lovisa har varit gift tidigare och har tre barn. Tillsammans får makarna dottern

 

Emma Matilda (1856-1912)


Emma Matilda gifter sig med Carl Magnus Svensson f. 1847 och de får barnen


Anna Matilda Teresia (1881-1960)

Karl Albert Karlsson (1883-1953)

Johan Arvid Karlsson (1885-1950)

 

Ny ägare efter Adolf Fredrik Nystedt är dottersonen Karl Albert Karlsson (1883-1953). Han köper

gården 1911 av sin morfar och mor.

 

Karl Albert Karlsson är gift med Ester Gerda Charlotta Jonsson 1892 och de får barnen

 

Sture Albert Agnar (1914-1915)

Elna Majlis Ingrid f. 1916

Tyra Dagny Ingegerd f. 1918


Albert & Ester med döttrarna Majlis och Dagny. Pojken okänd.

Den 14 mars 1912 köper Karl Albert Karlsson även gården Kolsebro 3:7 Ekeberg/Berget och äger nu hela det som vid laga skiftet var Kolsebro 3:4 men som 1862 delades mellan två syskon. Gården har nu fastighetsbeteckningen Kolsebro 3:17.


Dottern Majlis gifter sig 1939 med Einar Wilhelm Gustafsson från Blidstena. 1953 övertar de

gården efter Majlis far. De har barnen


Anita f. 1943 gift Bunse

Gunnel f. 1947 gift ÖrnelI

 

Majlis föräldrar Albert och Ester flyttar till Ekeberg/Berget.

 

1975 övertas gården av döttrarna Anita och Gunnel och utarrenderas till Uppsalebo som sedan köpte gården 1995. Ny ägare är Tommy f. 1956 och Birgitta f. 1958 Uppsale. De har barnen


Andreas

Terese

Sebastian


Gården heter idag Kolsebro 3:17 och Bergets (huset) beteckning är 3:16.

Cd, Kolsebro 3:5

Cd, Kolsebro 3:5, 1/8 mt

Vid laga skifte ägs gården av Lars Olsson i Botorp, Åtvidaberg med utflyttningsskyldighet. Lars Olsson är bror till Jonas Olsson Kolsebro 3:4. Deras far hette Olaus/Olof Jonsson d:ä (1746-1815). Fadern bodde i Kolsebro och gården delades mellan sönerna.

 

Lars Olsson (1795-1865) är gift med Eva Helena Andersdotter (1803-1852) och de har barnen


Carl Olof (1821-)

Anna Christina (1823-1849)

Anders (1826-)

Britta Johanna Carolina (1829-1869)

Charlotta Josefina (1831-1831)

Johan Amandus Fridorff (1832-)

Arvid Reinhold Fridorff (1835-)

Gustava Maria Ottiliana (1837-1838)

Clara Matilda (1839-)

Gustav Titus (1842-1843)

Augusta Josefina (1844-1847)

Charlotta Josefina (1848-)

 

Två av barnen tog sig efternamnet Fridorff.


Gården brukas av Jan Hindr. Andersson f. 1806 gift med Anna Lena Arvidsdotter f. 1811 och de har barnen


Anna Caisa

Kristina

Carl Elias

 

Familjen flyttar till Åtvidaberg 1834.

Gården köps av Nils Andersson (1768-1848) gift med Maja Larsdotter (1780-1847). De har inga barn. De bor i Fintorp och brukar båda gårdarna.


1839 köper Lars Larsson (lagfart 1841) gården av Nils Andersson och Maja Larsdotter som bor kvar på gården på undantag tills de dör.


Lars Larsson f. 1812 är gift med Greta Maja Johansdotter f. 1814 och de har barnen


Eva Amalia (1842-)

Christina (1843-)

Lars Johan (1849-)


Mellan 1843 och 1846 bor familjen i Ed och 1850 flyttar de till Amerika.

 

Gården köps då av Carl Oskar Holmström/Sjölund (1823-1919) som kommer från Kolsebro 4:5 där han adopterats av Anders Petter Holmström och Maja Lena Larsdotter. Han bor kvar i föräldragården som han övertar vid föräldrarnas död. Han har dessförinnan först sålt 1/16 mt av

Kolsebro 3:5 till Lars Jansson, skomakare i Lycktorp och år 1880 sålde han återstående 1/16 mt till Olof Magnus Jonsson, son i andra giftet till Jonas Olsson och Susanna Jonsdotter, Kolsebro 3:4. Olof Magnus Jonsson är halvbror till Britta Caisa (Karin) och Nils August

Jonsson som delade Kolsebro 3:4 till 3:6 och 3:7.


Olof Magnus köper sedan skomakare Lars Janssons del, 1/16 mt.

Bilden: Olof Magnus Jonsson

Olof Magnus Jonsson (1843-1917) är gift med Sara Helena Christina Eriksdotter f. 1853 och de har barnen

Carl Erland (1874-1878)
Carl Olof Algot (1876-1878)
Christina Olivia (1879-)
Carl Erland Julius (1881-1948)
Alma Omilia Emerentia (1883-1968)
Emma Ottilia (1886-1955)
Carl Svante Olinus (1888-1978)
Matilda Ostin (1891-1891)
Carl Onilius (1892-1975)
Susanna Ottoria (1894-1985)

Olof Magnus Jonsson (1843-1917) går i konkurs 1887, varefter han flyttar till Fridhem, Kolsebro 1888.

 

Efter konkursen köps gården av Göran Reinhold August Johansson (1848- 1933), gift med Emma Charlotta Larsdotter (1853-1900) och de har barnen

 

Carl Johan (1874-1876)

Charlotta Josefina (1876-1904)

August Hjalmar (1880-1948)

Karl Severin (1882-1956)

Elin Maria (1886- 1981)

Hilda Maria (1888-1979)

Gustav Herbert (1892- 1970)

Ester Viktoria (1894-1996)


Familjen kom till Kolsebro 1887 från Hula, Björksnäs. Äldsta dottern Charlotta Josefina f. 1876 gifter sig med Otto Hjalmar Holmström f. 1868 (se Kolsebro 2:4, 4:4 och 5:5).

 

Göran Reinhold August Johansson f. 1848 äger mellan 1901 och 1904 1/32 mt i Kolsebro 2:3 som han säljer till Gustav Emil Lejonkvist. Kolsebro 2:3 ingår därefter i Kolsebro 2:2.

 

Kolsebro 3:5 säljs vidare 1901 (lagfart 1902) till Anders Edvard Johansson med familj som kom från Dalhem.


Anders Edvard Johansson f. 1844 är gift med Emma Matilda Jansdotter f. 1847 och de har barnen

 

Johan Albin (1875-1906)

Elin Matilda (1876-)

Gustaf Ferdinand (1879-)

Märta Maria (1891-)

Kurt David (1894-)

 

Efter fem år säljer de gården till Axel Hvetlander och flyttar till Gärdserum 1907.

 

Axel Wilhelm Hvetlander (1879-1957) är gift med Enodia Elisabet Smedbäck (1874-1943) och de har tillsammans barnen

 

Elsa Linnea (1907-1979)

Axel Helge (1910-1975)

 

Elisabet har tidigare fyra barn, alla utom det fjärde födda i Amerika och alla med efternamnet Andersson


Harry Edvard Franklin (1897-1985)

Karl Viktor (1898-)

Elmer Gottfrid (1901-)

Frank Algot (1905-1949)

År 1957 tar syskonen Helge och Elsa Hwetlander över Kolsebro 3:5. De driver gården till nån gång på 1970-talet som då köps av Sonja och Lennart Pettersson och sambrukas med 1:2 och 1:3. Mellan 2000- 2014 arrenderas gården av Jan Ahlström, Sjöände i Mosshult och efter 2014 av Susanne Pettersson och Mats Karlsson, Myckelycke. Gården ägs sedan 2010 av Per och Karin Wahl och ingår i Kolsebro 7:1.


Ce, Kolsebro 4:2 1/8 mt

5:2, 19/32 mt Hula utjord

Ägs vid laga skiftet av Anders Lorents Månsson (1796-1848). Han är gift med Stina Caisa Andersdotter (1800-1879). De har barnen

 

Anders Magnus (1825-1834)

Christina Lotta (1826-1828)

Josef Gustav (1830-1906)

Johanna Maria (1835-1877)

Klara Matilda (1838-)

Helena Christina Sofia (1840-)


Vid Anders Lorents död 1848 ägs gården av änkan och arvingarna och den brukas av sonen Josef Gustav (1830-1906). Han gifter sig år 1853 med Inga Lovisa Larsdotter (1829-1881). De har barnen


Lars Gustav (1853-1854)

Lars Magnus Josefsson (1854-1942)

Anders Gustav Josefsson (1858-1884)

Matilda Josefina (1864-1885)

 

Josef Gustav löser ut syskonen och modern. Hans syster Johanna Maria (1835-1877), gift med Karl Magnus Persson (1832-1906) äger Hula utjord, Kolsebro 5:2. Johanna och Karl Magnus flyttar år 1863 till Lofta och Josef Gustav övertar marken Kolsebro 5:2, Hula utjord.

 

1881 dör Josef Gustavs hustru Inga Lovisa och Josef Gustav gifter om sig 1885 med Helena Matilda Danielsdotter (1845-1924). De får inga barn tillsammans men Helena Matilda är änkaefter Erik Magnus Bengtsson (1834-1879) (son till Bengt Arvidsson (1800-1889) och Eva Lena Månsdotter (1803-1879) som äger Kolsebro 2:2) och de har barnen

 

Karl Johan (1866-1929)

Christina Matilda (1867-1941)

August Ferdinand Eriksson (1870-1960)

Anna Olivia (1872-1879)

Emma Katarina (1874-1878)

Frans Oskar (1876-)

Emma Katarina (1879-1904)

 

Josef Gustav och Helena Matilda bor nu på gården med sina barn. Josef Gustav dör 1906 och hustrun Helena Matilda står som ägare och brukare tillsammans med sonen August Ferdinand Eriksson (1870-1960). De bor på gården till Helena Matildas död 1924. Därefter står August Ferdinand som hemmansägare. Han är ogift. På gården har sedan 1908 bott en fosterson Ernst Rudolf Jansson f. 1899 som senare år 1927 adopteras av August Ferdinand Eriksson. Fostersonen Ernst Rudolf är August Ferdinand Erikssons kusinbarn.

Troligen August Eriksson och hans mor Helena Mathilda.

Ernst Rudolf Eriksson (Jansson) f. 1899 gifter sig med Astrid Maria Jönsson f. 1903 från

Hallingeberg. De får barnen


Bernt Sölve Oskar f. 1931

Asta Ester Ingegerd f. 1935

 

1937 flyttar Ernst Rudolf med sin familj till Hallingeberg. Året efter flyttar August Ferdinand till Hallingeberg.


Ny ägare blir Gustav Martin Hubert Karlsson (1904- 1977) gift med Jenny Margareta f. 1899 och de får barnen

 

Eivor Anna Margareta (1931-201)7

Gustav Bertil Egon Martinsson (1937- 2001)


Martin Karlsson äger och brukar 1:6 tillsammans med 4:2 och 5:2.

I början av 1980-talet köper Lantbruksnämnden Tritorp och del av 4:2 och 5:2.

Lantbruksnämnden delar gårdarna Tritorp och 4:2 mellan 4:9 och 7:1 samt en del läggs till 1:6.

Husen rivs i början av 1980-talet efter föreläggande från Lantbruksnämnden.

Cf, Kolsebro 4:3

Cf, Kolsebro 4:3, 1/8 mt

Ägs vid laga skiftet av Peter Andersson (1784-1845) med utflyttningsskyldighet. Han är gift med Maria Helena (Maja Lena) Eriksdotter (1795-1855) och de har barnen


Carl Erik (1824-1828)

Anders Petter (1826-1840)

Carl Erik (1829-1829)

Augusta Petersdotter (1833-1890)


Vid Peter Anderssons död 1845 var gården utarrenderad till Johan Erik Björk f. 1810 gift med Anna Sofia Nilsdotter f. 1817. De har barnen

 

Carl Johan August f. 1837

Nils Petter (1840-1841)

Anders Petter f. 1848


Familjen kom från Gärdserum och flyttade 1843 till Uppsalebo. Som ny brukare/arrendator kom då Lars Nilsson f. 1803 gift med Stina Persdotter. De har barnen

 

Anna Stina f. 1827

Inga Lovisa f. 1829

Lena Maja f. 1833

Carl Johan f. 1842

 

Familjen bodde tidigare i Punderum. De flyttade 1856 till Högtomta nr 3.


År 1852 gifter sig Peter Anderssons (1784-1845) dotter Augusta Petersdotter (1833-1890) med Anders Gustav Månsson (1818-1885). De bor i Kolsebro 1:4, 1/16 mt men flyttar till Kolsebro 4:3 som Augusta ärver av sina föräldrar. Månsson äger sedan 1871 Kolsebro 1:4, 1/16 mt. Hans föräldrar är Magnus Svensson och Anna Larsdotter som äger Kolsebro 1:6, 1/8 mt.


Anders Gustav Månsson (1818-1885) och Augusta Petersdotter (1833-1890) får barnen


Anna Lena (1853-1863)

Carolina Mathilda (1855-1855)

Maja Lotta (1856-1857)

Petter Magnus (1858-1880)

Emma Mathilda (1860-1863)

Carl Johan (1863-1934)

Gustav Adolf (1866-1946)

Otto Fredrik (1868-1946)

Emma Viktoria (1871-1938)

Anna Mathilda (1874-1874)

Axel Leonard (1879-)


Carl Johan (1863-1934) åkte till Amerika och tog sig där namnet Hultin. Han kom tillbaka till

Sverige och köpte en gård i Blidstena.


Emma Viktoria (1871-1938) gifter sig med Carl Gustavsson som är smed i Kolsebro. Gustav

Adolf (1866-1946) bosätter sig i Kolsebro 1:4 och Otto Fredrik (1868-1946) övertar Kolsebro 4:3. Axel Leonard (f. 1879) flyttar till Amerika 1903.

 

När Anders Gustav Månsson och Augusta Petersdotter flyttat till Kolsebro 4:3 säljer Månsson

1870 Kolsebro 1:4, 1/16 mt till Anders Gustav Larsson gift med Charlotta Susanna Larsson och de får lagfart 15 september 1871. Under de tre sista åren av sitt liv 1883-1885 har Månsson en arbetare anställd, Jonas David Flyckt med familj. Även därefter fanns drängar och pigor anställda på gården. Månssons son Otto Fredrik (1868-1946) bor åren 1888-1893 på en gård i Blidstena. Den 14 mars 1907 säljer Otto Fredrik gården i Blidstena 25/432 mt till sin bror Carl Johan som kommit hem från Amerika och nu heter Hultin. Fastigheten köptes från början av deras mor Augusta Petersdotter.


Efter 1893 bor Otto Fredrik i Kolsebro 4:3 och han löser ut sin syster Emma Viktoria.

 

Otto Fredrik gifter sig med Alma Omilia, dotter till Olof Magnus Jonsson och Sara Helena

Christina Eriksdotter som bodde i Kolsebro 3:5 därefter Fridhem, Kolsebro. Olof Magnus är

född i Kolsebro 3:4.

Vallesgården 1921

Otto Fredrik Andersson (1868-1946) och Alma Omilia Emerentia Jonsson (1883-1968) får barnen

 

Lydia Ingeborg Fredriksson (f. 1901) -Amerika

Ingrid Maria (1903-1905)

Karl Edvin (1904-) -Amerika

Sven Fredrik (1907-)  -Amerika

Hans (1909-) -Amerika

Signe Augusta (1910-1913)

Magda Linnea (1912-1999)

Otto Valfrid (1915-1985)

Set Geron (1917-2003)

Alice Hillevi (1920-2009)

Tore Elving (1922-) -Amerika

Maj Hildegard (1924-2011)

Fredrik och Omilia med några av barnen

1946 övertog sonen Otto Valfrid (1915-1985) gården. Han är gift med Karin Märta Viola Larsson (1916-2004) född i Misterhult och de har dottern


Viveka Marianne (1943-2013)

Valle & Märta

Gården består nu förutom av 4:3 av 3:3 och del av 3:2 och har beteckningen Kolsebro 4:9. Efter Valfrids död 1985 arrenderas gården av Uppsalebo och ägs av dottern Viveka 1943 gift med Lars-Erik Calmunger f. 1936 tidigare Karlsson, född i Nedre Gruvdalen. De har barnen


Stefan

Susanne


Efter Vivekas död 2013 ägs gården av Lars-Erik Calmunger.


Ch, Kolsebro 4:5

Ch, Kolsebro 4:5, 1/8 mt

Gården är en av de två i Kolsebro som har kvar samma fastighetsnummer som den fick vid laga skiftet 1832.

 

Gården ägs vid laga skiftet av Adolf Holmström med utflyttningsskyldighet. Den skulle flyttas till torpet Mossebo med ängen och avrösningsjorden näst Gruvdalens Rålinje.

 

Adolf Holmström (1771-1840) gift med Lisa Britta Johansdotter (1781-1813) och de får barnen


Johan Peter (1802-1802)

Anders Peter (1804-1876)

Johan Adolf (1807-1867)

Anna Sofia (1810-1853)

David (1812-)

 

Efter hustrun Lisa Brittas död 1813 gifter Adolf Holmström om sig 1815 med Susanna Persdotter (1789- 1861) och får barnen

 

Britta Lena (1816- 1849)

Gustava (1819- 1870)

Lars Gustav (1823-)

Karl August (1826-)

Alfred (1830-)


Efter Adolf Holmströms död övertar sonen i första äktenskapet Anders Petter gården. Anders Petter Holmström (1804-1876) gift med Maja Lena Larsdotter (1800- 1888). De får inga egna barn men har en fosterson som senare adopteras, Carl Oskar Sjölund (1823-1919), efter adoptionen Carl Oskar Holmström. Anders Petter köper till 1/16 mt i Gruvdalen.

 

År 1859 gifter sig Carl Oskar med Emma Katarina Lundman (1837-1913). Första barnet Klara Sofia föds 1860.

År 1850 köper Carl Oskar Kolsebro 3:5 men bor fortfarande kvar på gården 4:5. Carl Oskar Holmström (1823-1919) och hustrun Emma Katarina Lundman (1837-1913) får barnen

 

Klara Sofia (1860-1935) ogift

Anders Ferdinand (1861-)

Amanda Josefina (1866- 1948)

Emma Matilda (1869- 1935)

Carl Adolf (1873-) till Amerika 1893

Selma Maria (1875- 1890)

 

Efter Anders Petter Holmströms död 1876 äger Carl Oskar Holmström hela gården Kolsebro 4:5, 1/8 mt. Han har då sålt av Kolsebro 3:5 år 1875 och senare 1879 den andra delen 1/16 mt.


Carl Oskars hustru Emma Katarina dör 1913 och Carl Oskar Holmström dör 1919. Vid bouppteckningen efter Carl Oskar den 5 juli 1919 framkom ett kontrakt att äldsta dottern Klara Sofia f. 1860, som vårdat föräldrarna, skulle få bo kvar i huset till sin död och dagligen få tillgång till mjölk och ved. Kontraktet var daterat 31 oktober 1907. Klara Sofia avled 1935. Hon bodde på övervåningen i huvudbyggnaden där hon hade eget kök.

 

Vid bouppteckningen fanns också ett arrendekontrakt där August Pettersson arrenderar gården från 14 mars 1919. Kontraktet var på fem år. Efter ett år, den 17 mars 1920 köper arrendatorn August Pettersson gården.


Från 1920 ägs gården av August Petterson (1884-1968) gift med Ester Amanda Andersson (1887- 1960). De får sonen Eskil Aron Eugen Petterson (1928-1981).

 

August Pettersson driver gården fram till 1941. Han äger även 7/120 mt av gården Gruvdalen.


1938 byggs en ny ladugård. Den ladugård som användes tidigare låg på granngårdens mark.


Mellan 1944 och 1949 är gården utarrenderad till Erik Wilhelmsson gift med Agny och de har fem döttrar


Kerstin f. 1939

Marita f. 1941

Helena

Gunilla

Ingela


Wilhelmsson flyttar 1949 till Stjälkhammar.


Arrendatorer från 1949 - 1954 var Verner och Gurli Johansson. De kom närmast ifrån Målen (Uppsalebo). Verner var gift första gången med Ellen Astrid Maria f. Svensson. De fick barnen


Edit Maria f. 1919

Viola Irene f. 1926


Hustrun dog 1934 och tre år senare gifte Verner sig med Gurli f. Nordberg och de fick dottern


Gully Margareta f. 1940


August Pettersson flyttar först till Snötomta och senare till Betlehem i Falerum. Vid frun Esters död 1960 flyttar August till Kolsebro och bor i övervåningen i huvudbyggnaden hos sonen Aron som sedan 1954 driver gården. Aron Pettersson (1928-1981) är gift med Ingegerd Karlsson (1930- 1990) och de får barnen

 

Ted f. 1960

Ann f. 1968

 

1980 övertar Ted Pettersson gården. Ted är gift med Anette Wiman och de har barnen

 

Markus f. 1982

Johanna f. 1985

 

1981 brinner gårdens huvudbyggnad ner. Ett nytt hus byggs på samma plats 1982.

Gården före branden.

Teds dotter Johanna gifter sig med Fredrik Skarin f. 1984 och de har barnen

 

Alicia f. 2008

Felix f. 2011


Johanna och Fredrik Skarin köper gården 2016 men bor i en närliggande fastighet, Charlottenborg. Ted och Anette Pettersson bor kvar i huvudbyggnaden på gården.