2019-09-22 Veterantraktorplöjning i Vida

Veterantraktorplöjning 2019-09-22
Ett 25-tal veterantraktorer fanns på plats i Vida, Björnsholm, för att delta i arrangemanget som ingick i årets upplaga av ”Smaka på Tjusts”- evenemang. Några tog sig till Björnsholm för egen maskin medan andra fick transporthjälp. Dagen började med solsken, men avslutades med molnfylld himmel med blåst. Trots detta så var det många besökare som ville se de gamla giganterna arbeta. Uppskattningsvis var det mellan 150 – 200 bilar parkerade på gärdet. Besökarna erbjöds köpa kaffe, korv och hamburgare.