Baldersbergs torp

Här hittar du lite information om torpen under Baldersberg. Mera information kommer så småningom.

Brostugan

Annat namn/stavning:

Typ:

Gårdstillhörighet: Baldersberg

Socken: Ukna

Byggår:

Först nämnt år: I husförhör 1862- 1871 (men fanns troligen tidigare)

Först boende/år: Orgeltramparen Anders Jonsson med hustru och barn.

Familjen flyttade från Rosenlund, Degersnäs till Baldersberg 1850.

Sist boende/år: Änkan Lena Sofia Lundgren f. Stolt, död 1915 i Brostugan.

Försvunnet/år:

Rivet/år: Notering finns i husförhör 1914- 1920.

Flyttat till/år:

Ny byggnad på grunden/år:

Byggnader:

Grunden lokaliserad: Ja

Koordinater: 58.075680 N 16.337270 E

Grunden skyltad: Ja

Övrigt: Namnet efter läget vid bron över Storån.

Här låg Brostugan, foto från 2014

De första som är noterade i Brostugan enligt husförhöret var Anders Jonsson och hans hustru Stina Lovisa Larsdotter. De flyttade 1850 med två barn från Degersnäs till Baldersberg. Ytterligare fem barn föddes i Baldersberg. Ingen flyttnotering finns till Brostugan så det är nog troligt att de bodde där hela tiden. Dock är det inte noterat att de bor i Brostugan förrän 1862- 1871 enl. hf.

Anders dog 1877 i Brostugan och var då noterad som f.d orgeltrampare. Änkan Stina Lovisa flyttade 1893 till fattighuset.


Noterade i Brostugan från 1891 är arbetaren Bengt Johan Jansson och hustrun Anna Charlotta Johansdotter och deras barn. De kom till Brostugan från Torp. När Bengt Johan dog 1899 hade även två av deras barn avlidit. Hustrun och barnen flyttade år 1900.


Från 1902 är f.d båtsmannen, orgeltramparen Jan Sjö och hustrun Sara Lena Breman noterade i Brostugan.  Sara Lena dog 1903 och orgeltramparen Jan Sjö 1905.


De sista som bodde i Brostugan var änkorna Sofia Mathilda Högman och Lena Sofia Stolt. De flyttade till Brostugan 1907.


Sofia Mathilda bodde tidigare i Måsberget (Baldersberg) där hennes man torparen Gustaf Fredrik Carlsson dog 1893. Hon bodde bara någon månad i Brostugan innan hon avled i december 1907.


Lena Sofia Stolt var änka efter Gustaf Reinhold Lundgren. Han var bara 34 år när han omkom vådligen av ett fall i Eds Stenbo gruva 1864. Lena Sofia dog 1915 och var därmed den sista som bodde i Brostugan.

*

Karlsmåla

Annat namn/stavning: Carlsmåla

Typ:

Gårdstillhörighet: Baldersberg

Socken: Ukna

Byggår: 1850 (noterat på Anders Jonssons ägor)

Först nämnt år: I husförhör 1849- 1858

Först boende/år: Carl Arvedsson och hustrun Maja Cajsa Pehrsdotter med barn.

Sist boende/år: Karl Johan Nilsson flyttade till ålderdomshemmet 1917 och hans son Johan Alfred Karlsson flyttade till sin bror i Pettersborg (Baldersberg) samma år.

Byggnader: Boningshuset 7,5 x 5,5 m

Försvunnet/år:

Rivet/år:

Flyttat till/år:

Ny byggnad på grunden/år:

Byggnader:

Grunden lokaliserad: Ja

Koordinater: 58.065780 N 16.255540 E

Grunden skyltad:

Övrigt:

Boende i Karlsmåla:

De först boende i Karlsmåla var Carl Arvedsson och hustrun Maja Cajsa Persdotter och barnen Emma Helena, Clara Maria, Carl Arved och Anna Lovisa. Familjen flyttade från Målbygget (Nelhammar) till Karlsmåla 1851.


Under 1860- talet flyttade barnen ut. 1869 flyttade Carl och Maja Cajsas äldsta dotter, Mathilda Wilhelmina, till Karlsmåla. Hon hade då gift sig med Lars Johan Blyckert och de hade sonen Carl Johan Waldemar. Familjen kom närmast från Rorstad. Lars Johan Blyckert var då noterad som torpare i Karlsmåla.


Carls hustru Maja Cajsa dog 1891 i Karlsmåla. Paret Blyckert flyttade till Dalhem 1892.


Carl Arvedsson var nu noterad f. torpare och fattig.

1892-1893 bodde arbetaren Carl Johan Simonsson och hustrun Anna Lovisa Andersdotter med barn i Karlsmåla. Familjen flyttade till Gärdserum.


1896 dog Carl Arvedsson i Karlsmåla.

Samma år flyttade arbetaren Anton August Karlsson och hustrun Johanna Charlotta (Lotten) Karlsdotter dit med två barn. De kom närmast från Tyllingenäs (Snötomta). Så småningom så flyttade Augusts far Karl Johan och en bror, Johan Alfred, till Karlsmåla.

August och Lotten bodde kvar till 1913 då de flyttade till Pettersborg (Baldersberg).

1917 flyttade även Augusts bror till Pettersborg medan deras far Karl Johan flyttade till ålderdomshemmet. Och de var de sist noterade i Karlsmåla.

*

Lejonsveden

Annat namn/stavning:

Typ:

Gårdstillhörighet: Baldersberg

Socken: Ukna

Byggår:

Först nämnt år: I husförhör 1849- 1858

Först boende/år: Anders Benctsson-Lejonqvist och hustrun Anna Lena Adolfsdotter och deras barn flyttade till Lejonsveden okänt år (tidigare noterade i Västermåla)

Sist boende/år: Änkan Anna Mathilda Johansdotter med barnen Ernst Hjalmar, Alma Maria och Carl Ferdinand. De flyttade från Lejonsveden till Uvdalen 1893.

Försvunnet/år:

Rivet/år:

Flyttat till/år:

Ny byggnad på grunden/år:

Byggnader:

Grunden lokaliserad: Ja

Koordinater: 58.064540 N 16.271430 E

Grunden skyltad: Nej

Övrigt:

Boende i Lejonsveden:

De som var först noterade i Lejonsveden enligt husförhöret var Anders Benctsson/Lejonqvist och hustrun Anna Lena Adolfsdotter. Anders var noterad arbetare. Han var son till en livgrenadjär, Benct Lejonqvist. Hustrun Anna Lena var från Penningetorp.  De hade barnen Eva Lena, Carl Adolf, Lars Johan, Nils Petter, Anna Stina och Anders August. Det är oklart när de kom till Lejonsveden, det finns ingen flyttnotering dit. De bodde med all säkerhet där när den yngsta dottern Clara föddes d.v.s. 1849, då hon är noterad född i Lejonsveden.


Barnen flyttade ut och gifte sig varefter. 1873 dog Anders Lejonqvist.


1881 flyttade en ny familj till Lejonsveden nämligen arbetaren Johan August Jonsson, hustrun Anna Mathilda Johansson och sex barn. De kom närmast från Strömshult (Baldersberg).


1885 dog Anders Lejonqvists änka Anna Lena Adolfsdotter.


Året därpå 1886 dog arbetaren Johan August, Han blev bara 47 år och dödsorsaken var bröstsjukdom. Änkan och barnen flyttade 1893 till Uvdalen. De var därmed de sista som bodde i Lejonsveden.

*

Lötsveden

Lötsvederna omkring 1930

Namn: Lötsveden

Annat namn/stavning: Löthsveden

Typ:

Gårdstillhörighet: Baldersberg

Socken: Ukna

Byggår:

Först nämnt år: I husförhör 1839- 1848

Först boende enl. husförhör: Daglönaren/Torparen Lars Larsson Gren och hustrun Gertrud Larsdotter och 5 barn flyttade från Snötomta till Lötsveden 1843.

Sist boende/år:

Försvunnet/år:

Rivet/år:

Flyttat till/år:

Ny byggnad på grunden/år:

Grunden lokaliserad: Ja

Byggnader: Enligt Carl Gustaf Örtegrens bouppteckning 1915: En stugubyggnad med uthus.

Koordinater: Boningshuset: 58.064500°N  16.278940°E

Ladugård: 58.064240°N  16.279270°E

Grunden skyltad:

Övrigt:


Boende i Löthsveden:

De första som bodde i Löthsveden enligt husförhöret var torparen Lars Larsson Gren och hustrun Gertrud Larsdotter och fem barn Gustava Charlotta, Carolina Christina, Anders Petter, Anna Mathilda och Lars Johan. Familjen kom från Snötomta 1843.


Redan 1851 dog torparen Lars. Då var han endast 48 år och dödsorsaken var lungsot. Tre år senare gifte änkan Gertrud om sig med Jonas Petter Holmström. Han var född i Odensvi men kom närmast från Västervik. Med sig hade han fyra barn från ett tidigare gifte. En av sönerna dog 8 år gammal av scharlakansfeber.


1859 efter fem års äktenskap blev Gertrud änka igen när även den andra mannen (J.P Holmström) dog av lungsot. Han blev 56 år. Nu hade de flesta barnen flyttat ut och kvar hos Gertrud var dottern Anna Mathilda och sonen Lars Johan.


1858- 59 är Arbetaren Niklas Lundberg och hans dotter Christina noterade i Lötsveden (bodde tidigare i Valinge (Baldersberg) och flyttade från Lötsveden till Åkroken (Botorp)

och

1860- 62 Arbetaren Carl Johan Gylfe, hustrun Anna Sofia Nilsdotter och hennes son Carl Fredrik. De kom från Dalhem och flyttade vidare till Dalhem


1862 flyttade Arbetaren Carl Gustaf Örtegren, hustrun Stina Lisa Sjö och barnen Carl Erland, Jonas Anton, August och Gustaf Viktor till Lötsveden. De bodde tidigare i Björnsveden (Botorp).


Gertruds dotter Anna Mathilda hade nu gift sig med Nils Peter Danielsson och fått en son Johan August. De flyttade 1868 till Västra Ed.

Kvar av familjen är nu Gertrud och sonen Lars Johan som nu står noterad som arbetare.


Mellan 1877 och 1878 var arbetaren Sven Johan Svensson, hustrun Anna Christina Johansdotter/Wallet och sonen Johan Albin noterade i Lötsveden.

Gertrud Larsdotter flyttade från Lötsveden till fattigstugan 1880, där hon dog åtta år senare.

Sonen Lars Johan dog 1890, då var han bara 45 år och dödsorsaken var lungsot.


Från 1890 är det bara familjen Örtegren som är noterade i Lötsveden. Sonen, kolportören Jonas Anton Örtegren hade nu gift sig med Emma Charlotta Larsdotter som var född i Ginemåla. I Lötsveden föddes döttrarna Anna Rebecka, Hilda Elisabeth och Tyra Naemi.


Stina Lisa Sjö dog 1909 och hennes make Carl Gustaf Örtegren dog 1915. Familjen Jonas Anton Örtegren flyttade till Västermåla 1925.


Därefter är f.d torparen Karl Gustaf Karlsson och hustrun Emilia Sofia Kronstrand noterade i Lötsveden. De flyttade från Wiberg (Punderum) till Lötsveden 1925 tillsammans med barnen Karl Gunnar Sixten och Edit Elisabet. Sonen flyttade till Överum 1931. Karl Gustaf dog i Lötsveden 1938. Modern Emilia Sofia och dottern Edit Elisabet flyttade samma år till Målsveden (Uppsalebo).


Från Kolsebo till Lötsveden flyttade 1939 Johan Alfred Eklund och hustrun Amalia Sofia Svensson och barnen Tore Einar, Karl Johan Ingvar, Gustav Helge Georg, Erik Axel Bertil, Astrid Margareta och Sture Ragnar. Amalia Sofia dog i Lötsveden 1943. Johan Alfred dog i Hagalund (Kasinge) 1955. Där dog även sonen Tore 1985. Eklunds var de sista som bodde i Lötsveden.

*

Måsberget

Annat namn/Stavning: Måsberg, Mosseberg

Typ:

Gårdstillhörighet: Baldersberg

Socken: Ukna

Byggår:

Först nämnt år: I husförhör 1839- 1848 (på Nils Petter Bomans ägor)

Först boende enl. husförhör: Gustaf Fredrik Carlsson och hustrun Maja Stina Hansdotter med barn flyttade från Dalhem till Måsberget 1844.

Sist boende/år: Änkan Sofia Mathilda Högman flyttade från Måsberget till Brostugan (Baldersberg) 1907. (Sofia Mathilda, änka efter Gustaf Fredrik Carlsson, hans 2:a gifte)

Byggnader: Boningshuset 7x5,5m (Källare i huset)

Enl. Gustaf Fredrik Carlssons bouppteckning 1893: 1 boningshus, 1 fähus, 1 loge, 1 skull och 1 svinhus. Kreatur: 1 ko.

Försvunnet/år:

Rivet/år:

Flyttat till/år:

Ny byggnad på grunden/år:

Grunden lokaliserad: Ja

Koordinater: 58.059840 N  16.250290 E

Grunden skyltad:

Övrigt:


Boende i Måsberget:

Torparen Gustav Fredrik Carlsson och hustrun Maja Stina Hansdotter flyttade från Dalhem till Måsberget 1844. Med sig hade de barnen Carl Gustav, Christina Lovisa och Hans August. I Måsberget föddes döttrarna Eva Lena och Thilda Margareta. 1855 föddes även sonen Johan Fredrik men han avled redan 1857, endast 2 år gammal av scharlakansfeber.


Hustrun Maja Stina dog i Måsberget 1878. Hon blev 64 år. Året därpå gifte torparen Gustav Fredrik om sig med Sofia Mathilda Högman.

Gustav Fredrik dog i Måsberget 1893. Änkan Sofia Mathilda Högman bodde kvar i Måsberget till 1907 då hon flyttade till Brostugan där hon avled någon månad senare.

*

 Pettersborg

Annat namn/stavning: Petersborg, Baldersberg 5:7

Typ: Torp

Gårdstillhörighet: Baldersberg

Socken: Ukna

Byggår: 1858 (noterat i husförhör)

Först boende: Carl Johan Pettersson Frisk och hustrun Johanna Asklöf och dottern Clara Mathilda.

Sist boende/år: Arbetaren August Karlsson och hustrun Charlotta (Lotten) Karlsdotter. Lotten dog 1943 och August dog 1955 i Pettersborg.

Byggnader: Enligt Johanna Sofia Roxstöms bouppteckning fanns 1913 stugubyggnad, fähus och smedja.

Ladugården till höger om huset, smedjan på andra sidan vägen snett mittemot. Smedjans koordinater 58.072540 N, 16.236160 E.

Försvunnet/år:

Rivet/år: 1956 eller -57.

Ny byggnad på grunden/år:

Grunden lokaliserad: Ja

Koordinater: 58.073120 N, 16.267230 E.

Grunden skyltad: Nej

Övrigt:


Boende i Pettersborg:

Noterat i husförhöret är att huset byggdes 1858 och den första som bodde i Pettersborg var Carl Johan Pettersson Frisk som flyttade dit från Carlskog (Melby). Carl Johan gifte sig med Johanna Asklöf. Hon var född i Åtvid men kom närmast från Tjädersholm där hon hade tjänstgjort som piga.

I Pettersborg föddes tre döttrar:

Clara Mathilda f. 1860 d. 1860 (av slag)

Emma Mathilda f. 1862 d. 1923 i Uppsalebo

Anna Charlotta f. 1865 d. 1865 (av koppor)


1890 dog Carl Johan. Han blev 71 år. Dottern Emma Mathilda hade då gift sig med Lars Peter Svensson som var född i Ekvik.

1891 flyttade de till Pettersborg tillsammans deras barn

Adelina Mathilda f. 1884 d. 1954 i Ekholmen (Kasinge) gift Strand

Emma Johanna f. 1887 d. 1965 i Stensnäs 3:13 gift Johansson

Familjen flyttade 1900 till Uppsalebo


1903 flyttade smeden Sven Gustaf Roxstöm och hustrun Johanna Sofia Johansdotter till Pettersborg tillsammans med dottern Gerda Wilhelmina. De kom närmast från Kårestorp. Dottern flyttade till Gryt 1909. Hustrun Johanna Sofia dog 1913 i Pettersborg och samma år flyttade Sven Gustaf Roxström till Nytorp (Snötomta)


1910 dog änkan Johanna Asklöf i Pettersborg. Hon blev 83 år.


De sista som bodde i Pettersborg var Anton August Karlsson och Johanna Charlotta (Lotten) Karlsdotter. De flyttade till Pettersborg från Karlsmåla (Baldersberg) 1913 tillsammans med dottern Hilda Amalia. Här bodde även Augusts bror, arbetaren Johan Alfred.

Dottern flyttade ut, arbetaren Johan Alfred flyttade till Tyllingsnäs (Snötomta).

Lotten dog 1943 och August dog 1955, båda i Pettersborg. Något eller ett par år senare revs torpet.

August och Lotten utanför Pettersborg