Program 2021


Program 2021

Vår ambition är att kunna genomföra dessa aktiviteter under 2021.

Inga datum är spikade ännu och naturligtvis får vi förhålla oss till vad folkhälsomyndigheten säger om det rådande läget framöver.


Maj - forskarkvällar, men de skall genomföras som exkursioner utomhus.

Juni – Midsommarfirande enl. tradition

Juli – Kul på hjul, mopedrally och veterantraktorutflykt.

Augusti – Hembygdsdag och förhoppningsvis årsmöte

September – Plöjning med veterantraktorer

1.a Advent, (28 november) – Julmarknad