Skedshult skola


Välkommen till

Ukna Hembygdsförening

 Skedshult Skolfotografier

Skedshult skola 1868- 1952/1955

På en kyrkostämma 1867 började planering av en skola i Skedshult .Den 6 februari 1868 undertecknades med hand på papperet ett gåvobrev på mark till skolan av f.d. nämndemannen Carl Peter Andersson.Traktens bönder erbjöd sig att skänka timmer men Carl Peter Andersson anförde att han ville slippa skänka något timmer. Det fick räcka med marken. Det finns ingen exakt uppgift om när skolan stod färdigbyggd, men en lärare finns noterad från 1868.

En annan lärare som kan nämnas är Lydia Karlsson. Hon var född 1883 och var småskollärarinna i Skedshult från 1912 och fram till 1920 då hon flyttade till Örtomta. Där trivdes hon aldrig, och när hon dog 1948 så hade hon låtit skriva in i sitt testamente att hon ville begravas i Ukna och att kistan skulle bäras av Smålands-pojkar. Så skedde också. På hennes gravsten, som finns kvar på Ukna kyrkogård står det inskrivet: "Ensam i livet, ensam i döden, sörjd av ingen". Dock har det berättats att det visst sattes blommor på hennes grav, så lite saknad var hon nog.

På 1930 och -40 talet var det Edith Bengtsson som hade hand om småskolan och Torsten Fredriksson hade klasserna 3-6. Torsten hade även hand om fortsättningsskolan i Ukna. Pojkarnas fortsättningsskola var jordbruksbetonad, för flickorna var den istället hushållsinriktad.

Vid införandet av sjunde läsåret 1942/43 ökade elevantalet betydligt och man tillsatte ytterligare en lärare.

1946 började man föra diskussioner om centralisering av skolan. Flera av skolhusen var då i behov av omfattande reparationer.

"Storskolan" lades ner 1952, eleverna överfördes till Ukna. Småskolan (årskurs 1-2) behöll man fram till 1955. 


 

Skolfotografier Skedshult

Bild 1

Skedshult skola Okänt läsår (Omkring 1920) Okänd klass

Bild 2

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 3

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 4

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 5

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 6

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 7

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 8

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 9

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 10

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 11

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 12

Skedshult skola troligen läsåret 1936/37 Klass 3-6

Bild 13

Skedshult skola Okänt läsår Okänd klass

Bild 14

Skedshult skola Läsåret 1938/39 Klass 1-2

Bild 15

Skedshult skola Läsåret 1939/40 Klass 1-2

Bild 16

Skedshult skola Läsåret 1941/42 Klass 4-6

Bild 17

Skedshult skola Läsåret 1946/47 Klass 1-7 (?)

Bild 18

Skedshult skola Läsåret 1947/48 Klass 3-6

Bild 19

Skedshult skola Läsåret 1949/50 Klass 3-7

Bild 20

Skedshult skola Läsåret 1950/51 Klass 3-6

Bild 21

Skedshult skola Slöjden