Ukna Hembygdshus

Ukna Hembygdshus

Från den 1 juli 2017 är Ukna hembygdsförening ägare av församlingshemmet som har bytt namn till Ukna Hembygdshus.

 

Här kommer lite historik om församlingshemmet

I slutet av 1953 fattades beslutet att uppföra ett församlingshem. Man bildade en intresseförening med en årsavgift av 1 kr per medlem. Sedermera höjdes årsavgiften till 2 kr. En första styrelse bildades med kyrkoherde Harry Aldenius som självskriven ordförande. Han var den verkliga eldsjälen i projektet och församlingshemmet kom att bli hans synliga livsverk i Ukna. Övriga i styrelsen var Märta Aldenius, Anna Kullander, Märta Hjalmarsson, Harry Leoo, Einar Fredriksson och Torgny Anckarman.


Allra först inköptes tomt, som avstyckades från Stensnäs. Ukna kommun gav bidrag, till tomtköpet för att husets lokaliteter även skulle komma att utnyttjas för vissa kommunala ändamål. Därvid kan bl.a. nämnas bostad för kyrkvaktmästare, bibliotek för ungdomens fritidssysselsättning, ev. som tillfällig skollokal m.m. En ekonomisk kalkyl upprättades, och man sökte och fick anslag från olika instanser. Det blev också nödvändigt att ta upp lån från sparbanken. Det första löd på 65 000 kr. Syföreningarna lovade årliga bidrag, liksom kyrkorådet och dåvarande Ukna- dalens kommun.


Byggmästare Agne Thyrsson, Överum, antogs för byggnadsarbetet, schaktning och grävning, målning m.m. mot en kostnad av 135 000 kr. För värme och sanitäranläggning, installation för oljeeldning m.m. antogs rörledningsfirman Vatten & Värme, Västervik. Elinstallationen utfördes av Falerums Elbyrå. Kontrollant för arbetet blev Åtvidabergs Byggnadsbyrå. Många av församlingens egna hantverkare anlitades.Stadsarkitekt Kurt von Smalensee, Norrköping, anlitades som sakkunnig expert och rådgivare, både för hemmets utseende, inredning och färgsättning.1954 blev ett intensivt år för alla, som var på något sätt engagerade i församlingshemsbygget. Det blev täta sammanträden för styrelsen och många resor för extra kommitterande för inköp av möbler, textilier husgeråd m.m. Ofta betalades räkningarna av någon syförening eller enskild givare. Allteftersom bygget fortskred fick man också fler testamentsgåvor och andra bidrag. Arkitekten gjorde skiss till fonddraperiet, anskaffade material och gav anvisningar om sömnad till en grupp damer, som utförde arbetet. Bjälkarna i taket i stora salen målades av Harald Köhler, Storsjö efter inspiration från Djursdala kyrka. Arbetet utfördes i temperateknik, och tjogtals med ägg behövdes för färgen.


Själva invigningen ägde rum den 27 maj 1955 och förrättades av biskop Torsten Ysander.  Då var en stor och stolt församling närvarande. Man gjorde rundvandring i de vackert färgsatta lokalerna och kunde efteråt läsa i ortspressen, att "Församlingshemmet i Ukna var ett av de modernaste och arkitektoniskt mest tilltalande i Linköping stift".


Församlingshemmet har genom åren utnyttjats på många sätt bl.a. till bibliotek, fritidsverksamhet, lekskola, barnverksamhet, kursverksamhet, föreningsverksamhet.

Många sammankomster har det varit under åren  och många ideella krafter har gjort ett gott jobb med hemmet.


Efter 35 års verksamhet (1990) upphörde Ukna församlingshems stiftelse och ansvaret övergick till pastoratkyrkorådet i Västra Ed- Ukna församlingar.


Från och med 1 juli 2017 är Ukna Hembygdsförening ägare av församlingshemmet som har bytt namn till Ukna Hembygdshus.