Hembygdsgården Kisbäcken


Välkommen till

Ukna Hembygdsförening

Hembygdsgården Kisbäcken


Torpet Kisbäcken

skänktes 1964 till föreningen av dåvarande Ukna-dalens kommun.

Här anordnar föreningen varje år midsommarfirande med dans kring midsommarstången, lotterier, kaffeservering m.m.

Kvällen före midsommarafton binder vi kransarna tillsammans.

Välkomna!

Torpet är övrig tid uthyrt och ej tillgängligt för besökare.

Önskas besök vid hembygdsgården. Kontakta föreningen.