Uknadalens mekaniska verkstad 1960- 1988

Uknadalens mekaniska verkstad 1960- 1988

Uknadalens Mekaniska Verkstad startades den 1 nov. 1960 av Bror Svanström och bröderna Tore och Bror Wiman. De hade under flera år varit arbetskamrater på Bröderna Lindbergs Mekaniska Verkstad i Storsjö.

För ändamålet inköptes fastigheten Tjustad 1:29, ägd av Uknadalens Sparbank. Fastigheten var bebyggd med en byggnad som använts som häststall för bankens kunder, och svinhus för den bankanställde kamrern, sedermera användes den som garage.

Bror Svanström, Tore Wiman och Bror Wiman

Ombyggnader och tillbyggnader utfördes i etapper, och inrymde förutom verkstadslokaler kontor och tvättrum. I vindsvåningen inreddes ett rum, som användes för mindre och "renare" monteringsarbeten bl.a. montering av båtventiler. Även byggdes ett yttre förrådsrum.

Den huvudsakliga verksamheten var verktygstillverkning, bearbetning av beställningsgods, reservdelstillverkning, konstruktioner av maskiner till jordbruk och industrisektorn, samt reparationer av det närliggande områdets behov.

Tore Wiman och Bror Svanström 1964

Stora kunder var:                                         

Överums Bruk med olika verktyg och fixturer, tillverkning av beteslastare, delar till utgödselanordningar mm.                                            

Electrolux: Hela linjer till sin dammsugartillverkning, vilka tillverkades på verkstaden, för att sedan monteras ihop på deras fabrik i Västervik. Delar till deras el.motortillverkning var en stor order plus en hel del verktyg och delar till deras övriga produktion.

Tore Wiman

Spikautomat till Gunnebo Bruk var en maskin som konstruerades och byggdes på verkstaden. Lösskjutningspipor till Försvarsmakten tillverkades under första delen av 60-talet.Bearbetning av beställningsgods till Gamleby Gjuteri var återkommande, liksom styrhylsor till SAAB´s 60- och 70 talsmodeller. I början av 70-talet blev Fergas i Linköping, med deras tillverkning av fläktsystem, en ständigt återkommande kund och som fortsatte och expanderade under många år.

Maskinparken var mekanisk, men i början av 80-talet införskaffades digital mätutrustning. Arbetsstyrkan varierade, men var som mest ca 10, inklusive de tre delägarna och två av deras söner. Vid arbetstoppar ryckte även de tre delägarnas fruar in. Undertecknad skötte de löpande kontorssysslorna under ca 25 år. I början av 60-talet skötte dåvarande kamrern på Uknadalens Sparbank, Ivan Dahlén, bokslut och deklarationer. Sedermera anlitades en bokföringsbyrå till detta.

Uknadalens Mek. Verkstad var inte enbart en verkstad, utan blev under de tre ägarnas tid en social och ideell institution, som bl.a ryckte ut och hjälpte till vid ex. tunga lyft på det närbelägna ålderdomshemmet Solgården. Även vid andra tillbud som ex. småbränder ryckte arbetsstyrkan ut. Ibland var branden under kontroll när brandkåren anlände. Verkstaden blev också en besöksplats för bl.a lite pratsjuka pensionärer, men även en mötesplats för bygden.

Bror Svanström och bröderna Tore och Bror Wiman drev verkstaden till den 1 januari 1988 då den försåldes till Gerd och Sven-Ove Svanström.

Ukna den 29 nov 2017

Inger Wiman