Baldersberg

Baldersberg

Från laga skifte till nutid 


Materialet har tagits fram  av Ukna hembygdsförenings forskargrupp och sammanställts av Agne Fredriksson och Eva Karlsson

Källor är husförhörslängder, originaldokument från byn och samtal med Ingvar Johansson, Baldersberg

Äldre bilder utlånade av Ingvar Johansson, Robert Svensson och Agne Fredriksson.


Baldersbergs nedre by

A, BALDERSBERG 3:1

Frälsegården

Baldersbergs nedre by i förgrunden. I bakgrunden syns logen till Frälsegården. Bilden är från 1950.

Frälsegården ägs vid laga skiftet av Baron Adelswärd som även äger Melby. Frälsegården omfattade det som efter skiftet blev Baldersberg 5:5, 5:6, 5:9 och 5:11. Frälsegården arrenderades före skiftet av Anders Jonsson (f 1785).Skattemåla är ett torp som lyder under Frälsegården och var tidigare ett ryttartorp. Från början av 1950-talet ägs Frälsegården och Melby av familjen Aschan.


B, BALDERSBERG 5:2, 11/60 + 1/12 mt

Ägs vid laga skifte av Nils Månsson Magnusson (1788-1863) med rätt till kvarboende. Hans far var Magnus Nilsson (1763-1844) som föddes i Kolsebro men ägde Ginemåla när han dog. Farfar  Nils Schierman dog 1778, 61 år gammal och var då rusthållare i Ginemåla.


Nils Månsson Magnusson (1788-1863) äger 11/60 + 1/12 mt och 1/30 mt ägs av änkan Anna Cajsa Edström (1791-1856). Anna Cajsa var gift med Jonas Fredrik Jonsson (1804-1835), son till Johan Persson (1776-1829) och bror till Petter Jaensson (1802-1863). Johan Persson (1776-1829) ägde 3/8 mt. Vid hans död 1829 delades gården mellan sönerna.


Jonas Fredrik (1804-1835) hade 1/8 mt,  och Petter Jaensson (1802-1863) den övriga jorden. Vid laga skifte flyttar Petter Jaensson 1842 till Löth, J Baldersberg 5:9. Johan Fredriks del övergår till Nils Månsson vid Johan Fredriks död 1835 och hans änka Edström behåller 1/30 mt. Senare köper Nils Månsson även detta.


Nils Månsson Magnusson (f.1788) är gift med Anna Caisa Jaensdotter (1796-1874) och de har barnen


Johan Magnus Nilsson (1817-1817)

Stina Caisa Nilsdotter (1819-1870)

Anna Maja Nilsdotter (1822-1879)

Anders August Nilsson (1830-1913)


På gården arbetar drängen Lars Svensson (f.1806). Han gifter sig med Nils Månsson Magnussons dotter Stina Caisa och de flyttar till Ginemåla där de övertar gården efter Magnus Nilsson (1763-1844) som är Stina Caisas farfar.


Torpet Myskahult under Nils Månsson Magnussons del brukas av Anders Gustav Sjögren (1808- 1887) gift med Johanna Persdotter (1803-1861) och Sjögren har barnen


Anders Johan Enok (1840-1890)

Johanna Sofia (1845-1916)


När Nils Månsson Magnusson upphör med jordbruket övertas gården av sonen Anders August Nilsson (f.1830) gift med Carolina Wilhelmina Jonsdotter (1830-1900). De har barnen


Carolina Charlotta Andersdotter (1858-1898)

Carl Albert Andersson (1860-1861)

Johan Alfred Andersson (1862-1866)

Carl Adolf Andersson (1865-1940)

Anna Josefina Andersdotter (1867-1946)


Hos Anders August Nilsson arbetade två drängar Johan Carl Lindström (f.1777) och Anders Johan Enok Sjögren från Myskahult.


Anders Gustav Sjögrens hustru Johanna Persdotter dör 1861 och han gifter om sig med Ulla Lovisa Månsdotter (f.1815) från Lofta.


Anders August Nilssons dotter Anna Josefina Andersdotter (f.1867) gifter sig med sin kusin Jonas Otto Johansson, (1860-1944) han är son till Anders Augusts syster Anna Maja Nilsdotter. De har två fosterbarn


Signe Linnea Hallberg (1901-1982)

Axel Wilhelm Bruér (1898-1961)


Otto Johansson upphör med jordbruket och Johan Viktor Gustafsson gift med Hilda arrenderar gården 1916-1921. De har dottern


Ingrid


Signe gifter sig med Erik Johansson (1897-1967) från Ängkullen, Botorp och de tar över gården. De får barnen


Stig Erik Evert (1921-1999)

Elna Anna Linnéa 1924 (blev bara 4 månader)

Ture Åke Bertil (1925-2015)

Elsy Signe Elisabet (1927-)

Hans Ebbe Roland (1935-2016)


Efter Erik Johanssons död tar yngste sonen Roland  över gården (1973) som idag heter Baldersberg 5:28. Efter Rolands död ägs gården av sonen Pär-Oskar och år 2017 är gården ute till försäljning och köps av Johan och Karin Aschan som tillsammans äger Melby.

Myskahult 5/24 mt

Anders Gustav Sjögren flyttar från Myskahult och ny ägare blir Anders August Nilssons son Carl Adolf Andersson (f.1865). Han är kusin med Jonas Otto Johansson (f.1860) som har B Baldersberg 5:2.


Carl Adolf Andersson (1865-1940) är gift med Anna Matilda Carlsdotter (1879-1960) och de har barnen


Anna Margareta (1901-1982)

Karl Martin (1902-1987)

Axel Georg (1905-1905)

Gustav Erik Hjalmar (1906-1987)

Karl Ture (1909-1986)

David Georg (1915-2000)

Lydia Maria (1918-2003)

Johan Evert (1920-1921)


Sonen Gustav Erik Hjalmar övertar gården och gifter sig med Dagny Charlotta Maria Karlsson (1913-1948), född i Måstorpet och dotter till Johan Oskar Karlsson som kallades för Måsa efter sin far som var soldat i Måstorpet, Snötomta.De får barnen


Gustaf (1940-1982)

Allan (1942-2001)


1954 får Myskahult ett eget fastighetsnummer genom ett arvsskifte och en sämjedelning. 1999 köper Tore Svensson Myskahult. Han äger tidigare gårdarna C och K.

C, BALDERSBERG 5:3, 1/5 mt

När Laga skifte påbörjas ägs marken av Daniel Hornwall (1762-1837) gift med Stina Andersdotter (1750-1827). De har barnen


Anders Petter Hornwall (1794-1824), Åhagens kvarn

Lena Kaisa Hornwall (1798-1865), Lofta

Anna Stina Hornwall (1801-1886)


Anna Stina Hornwall gifter sig första gången 1827 med Jonas Lorentz Olofsson (1805-1832) från Torp. År 1837 gifter hon om sig med Carl Gustaf Pettersson (1809-1893) från Stjälkhammar. De får barnen


Augusta Matilda Karlsdotter (1838-)

Clara Kristina Karlsdotter (1840-1912)

Petter August Karlsson (1843-1917)


Fosterbarn Jonas Alfred Hulling (f.1859) barnbarn till Anna Stina Hornvall


Vid Laga skiftet 1841 står Carl Gustaf Pettersson som ägare.


Petter August Karlsson (f.1843) gifter sig med Karolina Josefina Widén och får barnen

Maria Elisabet (1882-1958) lärare, ogift

Maria Josefina (1886-1932) gift med Ernst Svensson

Anna Ingeborg (1889-1918) gift med Werner Enge

Bilderna: Petter August Karlsson och Josefina f. Widén.

Efter att Carl Gustaf Pettersson flyttar till ett hus drivs halva gården av Sven Johan Svensson, (1841-1916) och andra halvan av hans svåger Petter August Karlsson (f.1843). Under tiden 1874 – 1890 är Sven Johan Svensson ensam brukare. Sven Johan är gift med Petter Augusts syster Clara Kristina Karlsdotter (f. 1840). Petter August bodde i Östergötland från 1873 till 1890 då han flyttar tillbaka till Baldersberg och övertar hela gården.


Sven Johan som mellan 1873-1874 ägt Ängkullen i Botorp flyttar år 1891 till Östergötland.


Petter Augusts dotter Maria Josefina (1886-1932) gifter sig med Ernst Svensson (1881-1959). Han är son till Sven Otto Jonsson (1846-1932) och Mathilda Charlotta Lindström (1856-1929). De får barnen


Elsa, Sven, Sture, Dagmar, Harald, Margit och Ingrid (Inga)


Ernst köper gården C av sin svärfar, därefter halva gården K av fadern Sven Otto Jonsson och löser ut sin syster Mathilda Sofia, gift Vilander, ur Lindströms sterbhus. Han äger nu gårdarna C och K.


Mellan 1938 och 1943 arrenderas gård C av Valfrid och Gunborg Ljungdal. Därefter tar Ernsts son Sven Svensson över gård C och K. Han gifter sig med Maj född Fredriksson och de får barnen


Robert och Tore


Efter år 1975 övertar sonen Tore gården och köper till Myskahult 18 maj 1999.  Myskahult är en del av B Baldersberg 5:2 vid laga skiftet. År 2013 säljer han en del av gården K till Snötomta.

D, BALDERSBERG 5:4, 1/10 mt Ginemåla

Vid Laga skiftet ägs Ginemåla av Magnus Nilsson (1763-1844) med rätt till kvarboende. Gift första gången 1785 med Catharina Axelsdotter, död 1811 i Ginemåla. De har barnen


Stina Månsdotter (1785-1852) som gifter sig med Hans Andersson d.ä. från Botorp 1/8 mt

före Laga skifte. Deras barn Anders och Niklas får efter Laga skiftet i Botorp var sin gård.

Tredje sonen Axel brukar Näset och därefter Karlskog innan han bygger stugan i

Björnsholm under Botorp.

Nils Månsson Magnusson (1788-1863) nämndeman

Axel Månsson (1790-1792)


Magnus Nilsson gifter sig andra gången med änkan Catharina Andersdotter (1760-1829). De får inga barn.


Vid Magnus Nilssons död 1844 brukas Ginemåla av Lars Svensson (1806-1893) gift med Stina Caisa Nilsdotter (1819-1870) som är barnbarn till Magnus Nilsson och dotter till nämndeman Nils Månsson Magnusson och hans maka Anna Cajsa Jaensdotter (1796-1874).


Lars Svensson (f.1806) är bror till Sven Svensson (f.1808) som 1854 köpt Botorp 1:3 av Hans Andersson d.y.’s änka. Bröderna kommer från Hyllela.


Lars Svensson (f.1806) gifter sig med Stina Cajsa Nilsdotter (f.1819) dotter till Nils Månsson (f.1788) och Anna Cajsa Jaensdotter (f.1796). De får barnen


Sven August Larsson (1837-1903) i Tjustad

Catharina Josefina Larsdotter (1841-1907) i Löthsveden

Nils Johan Larsson (1844-1857)

Anna Mathilda Larsdotter (1847-1920) i Snötomta

Clara Maria Larsdotter (1949-1931) i Kolsebro

Carl Alfred Larsson (1852-1925)

Emma Charlotta Larsdotter (1859-1942) i Lilla Västermåla. Gift med Jonas Anton Örtegren, 1858, född i Björnsveden under Botorp.


Lars Svensson är brukare av gården som ägs av hans svärfar Nils Magnusson och efter 1862 äger Sven Svensson i Botorp 1/20 mt. Lars Svensson blir änkling 1870 och flyttar in i ett hus på gården. Sven Svensson blir ägare till hela gården.


Mellan 1872-1876 säljs gården till gruvfogden vid Eds Stenebo gruva Ukna, Jonas Gustaf Bergquist (1826-1883) gift med Anna Greta Ramberg (1825-1883). De får barnen


Anna Viktoria Paulina (f.1858)

Carl Viktor (f.1860) – flyttade till Norra Amerika 1886


Gården brukas av – arrenderas? Anders Herman Andersson (f.1843) gift med Emma Charlotta Carlsdotter (f.1849). De får barnen


Clara Paulina (f.1870)

Carl Sigurd (f.1874)


På gården bodde också skräddaren Per Gustaf Olsson (f.1830), gift med Johanna Andersdotter Edlund (f.1846) och deras barn


Gustav Wilhelm Hugo (1870-1878) son till Per Gustaf i första giftet

Tekla Maria (f.1875) gemensamt barn


Familjen bodde där från 1875 till 1878 då de flyttade till Baldersbergs kammare (ovanför nuvarande Örbäcken).  Per Gustaf blir år 1879 dömd till livstids fängelse för att ha förgiftat sin son Gustav Wilhelm Hugo.


Jonas Gustaf Bergquist dör 1883 och gården ärvs av barnen


1/20 mt Carl Wiktor (f.1860) – flyttar till Norra Amerika 1886

1/20 mt Anna viktoria Paulina (f.1858) gift med Ricard August Carlsson (f.1854). De får barnen

Anna Maria (f.1880)

Clara Elisabet (f.1882)


Arrendatorn Anders Herrman Andersson med familj flyttar till Tryserum 1880.


Mellan åren 1880 och 1893 brukas gården av Ricard August Carlsson med familj. De flyttar till Gerdserum 1893.


Ny ägare från 1894 – se köpebrev undertecknat 14 mars 1895 – är Olof Viktor Edling gift med Anna Charlotta Wärvquist. Barnet


Gustav Emanuel (son till Anna Charlotta) adopteras av Olof Viktor Edling


Olof Viktor Edling med familj flyttar till Blidstena 1903. Dessförinnan hade Gustav Emanuel öppnat affär i Ginemåla Grönstorp. Han hade affären mellan 1901-1903 då den övertogs av två systrar från Östergötland som drev affären till och med 1906.


Ägare till gården från 1903 är förre mejeristen Nils Larsson (f.1868) från Vikingstad, gift med Mathilda Björk (f.1873). De har barnen


Anna Maria (f.1894)

Ebba Matilda (f.1895)

Beda Ingeborg (f.1898)

Nils Sture (f.1906)


På gården bodde under tiden Maria Björk (f.1883) syster till Matilda, och slaktaren Carl Larsson (f.1878). Slaktaren Larsson flyttar 1908 till Vagnum Storsjö och öppnar ett slakteri i den lokal som nu är vedbod till ”Kinnmalmshuset”. Dottern till Larsson, Inga-Lisa, gift Kinnmalm.


Nils Larsson med familj flyttar till Gärdserum 1906 och gården övertas av Alfred Verner Enge (1878-1951) från Grönstorp, gift med Anna Ingeborg Karlsson (1889-1918) (dotter till Petter August Karlsson från Baldersberg). Verner Enge får lagfart den 8 april 1907.

Verner Enge
Ingeborg f. Karlsson

Bilderna: Verner Enge och Ingeborg f. Karlsson

De får barnen


Folke Verner (1911-1976)

Fritz Alfred (1913-1982)

Anna Margit Elisabet (1914-1986) gift Franzén

Britta Ingeborg (1916-2001) gift med Sture Lindberg, dotterson till Johan A Karlsson från

Botorp.


Efter Verner Enges död 1951 ägs och brukas gården D + M, som sambrukats sedan 1923, av Folke Enge (1911-1976) gift med Solveig född Andersson från Stockbäck och de får barnen Gunilla, Karin och Ingrid.


Efter Folke Enges död arrenderas gården av Sven och Tore Svensson  (C + K). Senare säljs gården D + M till Daleken AB (Lars Wilander, släkt till Tore Svensson) och Tore fortsätter som brukare.  Boningshuset i Ginemåla styckades av och ägs av Folkes dotter Ingrid.


2015 säljs större delen av Ginemåla till Snötomta.

G, BALDERSBERG 5:7, 1/16 mt

Ägs av Peter Gustav Svensson (1792-1852) som är född i Västerhaga. Han har rätt till kvarboende. Gift med Maja Stina Andersdotter (1796-1836) född i Stockbäck. De får barnen


Anders Petter Petterson (f. 1817)

Sven Johan Pettersson (1820-1888) bodde som gift i Västralund under Botorp

Britta Maja Pettersdotter (1826-1852)

Augustina Pettersdotter (1836- 1837) 5 mån av mässling


Efter Maja Stinas död gifter Peter Gustav Svensson om sig med Sara Salomonsdotter (1803- 1885) från Svenserum. De får barnet


Samuel August Pettersson (1939-1839) 2 månader av magplågor


Efter Petter Gustav Svenssons död 1852 ägs Vesterhagen av Baron Adelswärd och brukas av Anders Gustav Andersson från Rosenborg, Melby.


Efter 1876 ägs Vesterhagen av byggmästare Anders August Nilsson (1836-1921)

och hans hustru Anna Lena Persdotter (f.1840). De har barnen


Charlotta Maria (f.1866)

Carl Adolf (f.1870)


År 1876 äger Anders August Nilsson även Röberget, Baldersberg 5:8, H.


Sonen Karl Adolf Andersson (1870-1937) brukar gårdarna G + H och vid faderns död 1921 ärver Karl Adolf gårdarna. Han gifter sig med Sigrid Maria Johansson (f.1881) och får


Eva Maria (f.1915)

Greta Helena (f.1917) dog under sitt första levnadsår

Nils Gunnar (f.1923)


Karl Adolf Andersson dör 1937 och sonen Nils Gunnar Andersson (f.1923) blir ny ägare till gården.


Nils Gunnar Andersson arrenderar ut gården till Karl Erik Gunnar Pettersson (f.1901) (bror till Henning som köper Nysäter) med hustru Signe Ottilia (född Eriksson 1904). De har barnen


Karl Vimar Torgny (f.1931)

Hans Sivert Leonard (f.1934)

Karl Albin Weine (f.1935)

Signe Beryl Regina (f.1941)


Från 1946 ägs Västerhaga av Karl Erik Holmberg och hans hustru Iris.


Ny ägare från 1950 är Artur och Agda Carlsson.


Från 1960-talet äger Folke Larsson Västerhaga som då är sammanslaget med Västermåla 5:13 O och äger då O, G och H.


Ägare sedan 2015 är Mårten Andersson.


Boningshuset ägs idag av Folke Larssons systerdotter Britt-Marie, gift med Lars Andersson.

H, BALDERSBERG 5:8, 1/20 mt


Ägs vid skiftet av Nils Hansson med rättighet till kvarboende.


Nils Hansson, född 1790 i Ginemåla, död 1869 i Röberget, gift med Lena Eriksdotter, f. 1799 i Rumma, död 1888 i Fattighuset, Storhammar. De har barnen


Anna Stina Nilsdotter (1826-1852) död i Röberget

Maja Caisa Nilsdotter (1827-1885) död i Kuddby

Inga Lena Nilsdotter (1830-1915) död i ålderdomshemmet Storhammar

Anders Magnus Nilsson, 1832-1876 död i Röberget

Nils Petter Nilsson (1835-1835) dog en vecka gammal

Clara Nilsdotter (1836-1869) död i Röberget

Mathilda Nilsdotter (1839-1861) död i Hwittvik, Tryserum


Clara Nilsdotter gift med Sven August Larsson (1837-1903) död i Tjustad, son till Lars Svensson från Ginemåla, Baldersberg.

 

Mathilda Nilsdotter gift med Carl August Dalquist, 1834 från Grännäs.


Nils Hansson brukar gården fram till 1860-talet, när Röberget köps av Patron Värnmark som äger Melby. Då brukas gården av Nils Hanssons son Anders Magnus Nilsson (1832-1876). På gården bor Nils Hanssons änka, Lena Eriksdotter fram till 1877 när hon flyttar till fattighuset i Storhammar.


Anders Magnus Nilsson (1832-1876) omkommer i en olycka och gården köps av Anders August Nilsson (1836-1921) som även köpt Baldersberg 5:7 1/16 mt Västerhaga G och nu äger gårdarna H + G.

Kvast- Tilda

Bilden: Kvast- Tilda

Efter att gården slagits ihop med Västerhaga flyttar Erik Reinhold Askenberg (1827-1892) med hustru Inga Lena Nilsdotter (1830-1915), dotter till Nils Hansson, till Lilla Röberget i ett hus på gården (Inga Renius). De får barnen


Helena Mathilda (1854-1857)

Maria Helena tvilling (1857-1918)

Anna Mathilda tvilling (1857-1935) (Kvast-Tilda)

Anders August (1860-1906)

Gustav Viktor (1863-1944)

Emma Christina (1867-1952)


Även Nils Hanssons dotter Clara Nilsdotter (1836-1869), gift med Sven August Larsson (1837-1903) bor i Röberget 1858 men flyttar till Botorp 1865, till Rosenborg 1866 och tillbaka till Röberget 1867. 1910 flyttar änkan Inga Lena Nilsdotter från Röberget. Clara Nilsdotter och Sven August Larsson har barnen


Carl August 1863

Emma Matilda, 1866


År 1858 byggdes Pettersborg på Röbergets ägor. Där bodde först Karl Gustav Pettersson Frisk (1818-1890). Hans far var båtsman Frisk från Kulla. Karl Gustav gifter sig med Johanna Asklöv (1826-1910) och de får barnen


Clara Matilda (1860-1860) död under sitt första levnadsår

Emma Mathilda (1862- 1923)

Anna Charlotta (1865-1865) död av koppor


Emma Mathilda flyttar hemifrån 1882 men efter faderns död 1890 flyttar Emma Mathilda tillbaka till Pettersborg år 1891.Hon gifter sig med Lars Peter Svensson (f.1857) och får barnen


Adelina Mathilda (1884-1954) gift Strand, död i Ekholmen, Kasinge

Emma Johanna (1887-1965)


De bor kvar till 26/11 1900. Johanna Asklöv bor kvar till sin död 1910.


Mellan 1903 och 1913 bor smeden Sven Gustaf Roxström (f.1837) i Pettersborg med hustrun Johanna Sofia (1844-1913) och deras barn


Gerda Wilhelmina (1888-1961)


Pettersborg ägs fram till 1913 av Anders August Nilsson som även äger Västerhaga (G) och Röberget. År 1913 köps Pettersborg av Anton August Karlsson (1871-1955) med hustru Johanna Charlotta (Lotten) Karlsdotter (1866-1943). De har barnet


Hilda Amalia (1897-1973)


August Karlsson är född i Hagen, Botorp innan Adelswärd säljer Hagen. Efter Augusts död 1955 rivs huset Pettersborg.


Röberget som efter sammanslagningen med O och G heter Baldersberg 5:30 ägs sedan 2015 av Mårten Andersson.

J, BALDERSBERG 5:9 Löth, 1/10 mt


Ägs vid skiftet av Petter Jaensson (1802-1863) med utflyttningsskyldighet.


Torpet Löth fanns redan i slutet på 1600-talet och låg på Frälsegårdens ägor före laga skiftet.


Petter Jaenssons far Jaen Fredrik Persson (1776-1829) var rusthållare i Baldersberg och hade två söner Petter (1802-1863) och Jonas Fredrik (1804-1835). Vid faderns död ärvde bröderna var sin halva av gården i Baldersberg. Jonas Fredrik var gift med Anna Cajsa Edström (1791-1856). Jonas dör 2 månader efter att laga skiftet startat och Anna Cajsa säljer sin andel till Nils Månsson Magnusson från Ginemåla men behåller en tid 1/30-del, som senare köps av Nils Månsson Magnusson.


Petter Jaensson (1802-1863) gift med Anna Kajsa Persdotter (1802-1860) från Blidstena och de har barnen


Maja Stina Petersdotter (1830-1879)

Karolina Charlotta Petersdotter (1835-1877)

Johan Petter Petersson (1839-1911) (Han köper Hagen Botorp 1872 av Baron Adelswärd)


Efter Petter Jaenssons död övertas gården av dottern Maja Stina Petersdotter (1830-1879) gift med Fredrik Wilhelm Nilsson (1824-1893) från Baggetorp i Gamleby. De får barnen


Carl Wictor (1864-1947)

Johan Anton (1866-1866) död en månad gammal

Anna Josefina (1867-1946)

Johan Albert (1869-1953)

Hulda Maria (1872-1920)


Efter Maja Stinas död gifter Fredrik Wilhelm om sig 1881 med Albertina Helena Karlsdotter (f.1838) från Västra Ed. De får barnet Anna Sofia (f.1882) som dör vid två års ålder.


Vid Fredrik Wilhelms död övertar sonen Johan Albert (f.1869) gården. Han gifter sig med Alma Kristina Johansson (1871-1936) från Grönstorp, Baldersberg. De får barnen


Ernst Wilhelm (1902-1919)

Torsten Albert (1904-1966)

Karl Eskil (1906-1908)

Hulda Ingeborg (1908-1987)

Karl Sigurd (1909-1987)

Johan Bernhard (1912-2000)

Erik Joel (1914-2004)

Sven Gunnar (1920-2010)

Albert och Alma med barnen Torsten, Ingeborg, Sigurd, Bernhard, Joel och Gunnar

Löth. Albert byggde nya hus 1927. Ladugården byggdes tidigare.

1939 övertar sonen Sigurd (1909-1987) gården och gifter sig med Eivor Andersson (1909-1995) från Stockbäck. De får barnen

Karl Håkan (f.1940)

Karl Agne (f.1945)


1955 köper Sigurd till gården Botorp 1:5 dit familjen flyttar 1962. Löth hyrs därefter ut som sommarboende.


Fastigheten ägs numera av sönerna Håkan och Agne Fredriksson.

K, BALDERSBERG 5:10, 69/512 mt

Vid laga skifte ägs gården av Sven Jonsson (1785-1854) gift med Stina Greta Jonsdotter (1795-1873) från Hannäs. De får barnen

Jonas Petter Svensson (1818-1873)

Nils Gustav Svensson (1821-1873)

Inga Stina Svensdotter (1824-1885)

Karolina Svensdotter (1828-1911)


De ägde 69/512 mt och fick flytta ut från byn.


Under en tid brukas gården av Sven Jonssons dotter Inga Stina. 1851 flyttar hon till Hallingeberg.


Inga Stina Svensdotter (f.1824) gifter sig med Nils Gustav Bengtsson (1828-1900) och de får barnen

Karl August (f.1851)

Kristina Lucia (f.1854)

Mathilda Charlotta (f. 1857)

Emma Augusta (f.1862 i Grönstorp)

Karl Johan Albert (1862-1865)


På gården arbetade Jan Gustav Lindström (1819-1898) gift med Karolina (1828-1911) dotter till Sven Jonsson (1785-1854). De får dottern:

Matilda Charlotta (1856-1929)


1857 flyttar familjen till Hannäs. Fram till dess bodde de i Kammaren, Baldersberg.


Efter Sven Jonssons död 1854 flyttar änkan Stina Greta Jonsdotter till en undantagsstuga. Hon dog 1873.


Efter att Sven Jonssons dotter Inga Stina Svensdotter (f.1824) med familj flyttat till Hallingeberg 1851 delas gården i två delar om vardera 69/1024 mt mellan hennes bröder Nils Gustav och Jonas Petter.


En del brukas av Sven Jonssons son Nils Gustav Svensson (f.1821) med hustrun Maria Lovisa Jonsdotter (1825-1884). De har barnen

Karl Gustav Leonard Nilsson (f.1854)

Fredrika Charlotta Nilsdotter (f.1856)

Jonas August Nilsson (f.1859) flyttar till Amerika

Johan Albert Nilsson (f.1861)

Adolf Ferdinand Nilsson (f.1864) flyttar till Amerika

Axel Viktor Nilsson (1868-1878)


Den andra delen, 69/1024 mt brukas av brodern Jonas Petter Svensson (f.1818) gift med Charlotta Ulrika Persdotter (1825-1891) från Gärdserum. De får barnen

Sven Petter Jonsson (1846-1877)

Karl August Jonsson (1849-1908)

Anders Magnus Jonsson (1851-1870)

Christina Charlotta Jonsdotter (1859-1930)


År 1859 flyttar Jan Gustav Lindström (f.1819) med familj tillbaka från Hannäs till Baldersberg.

Under tiden 1862-1871 driver Nils Gustav Svensson (f.1821) sin del, 69/1024 mt. Men 1866 delas Jonas Petter Svenssons del i två, 69/2040 mt.


Jonas Petter Svensson med familj brukar den ena delen och Jan Gustav Lindström (f.1819) med hustru Karolina Svensdotter (f.1828) den andra.


År 1873 dör Nils Gustav Svensson, 1821-1873 och hans del brukas därefter av Karl Johan Johansson (f.1854) gift med Kristina Andersdotter (född Ek 1847). De får sonen

Johan Gotthard Karlsson (f.1874)

Som dräng arbetar Svante Alfred Pettersson (f.1858).


År 1873 flyttar Jan Gustav Lindström med familj till Botorp och köper Botorp 1:6, 2:7).


Marken i Baldersberg ägs nu av Anders Petter Wallis (1802-1886). För pantning 69/2048. Wallis är före detta soldat i Grönbrink och son till soldat Färdig, Hyllela.


Vid Jonas Petter Svenssons död 1873 övertar Jan Gustav Lindström marken och flyttar från Botorp till Baldersberg 1875. Lindströms dotter Matilda Charlotta gifter sig med Sven Otto Jonsson (1846-1932) och de övertar Botorp där de bor till 1880 då de flyttar till Baldersberg.


Sven Otto Jonsson (f.1846) med hustru Matilda Charlotta Lindström (f.1856) och barnen

Mathilda Sofia (1877-1918) (mor till Artur, Tore och Rut Wilander)

Ernst Gustav Severin (1881-1959)


Ernst Gustav brukar Nils Gustav Svenssons gård som efter hans död brukats av arrendatorn Karl Johan Johansson (f.1854) med familj.


Efter Lindströms död 1898 brukas gården av Sven Otto Jonsson (f.1846).


Mellan 1901-1914 ägs halva gården av Sven Otto Jonsson. Den andra halvan ägs av Lindströms sterbhus. Brukare är Sven Otto Jonssons son Ernst Svensson.


1914-1920

Sven Otto Jonsson äger ½ K. Brukare är Ernst Svensson. Ernst Svensson köper först gården C (Baldersberg 5:3 1/5 mt) av svärfardern Petter August och sedan gården K av Sven Otto Jonsson.

Han löser ut sin syster Matilda Sofia, gift Wilander, varefter han äger gårdarna C och K. Mellan åren 1918-1928 brukas gård K av arrendatorn David Bäckström (1878-1949). Bäckström flyttar till Grönstorp som nu är sammanslaget med Ginemåla och brukas av Verner Enge. Bäckström flyttar till Kullerstad 1943 där han bor till sin död 1949.

Ernst Svensson byggde huset.


Gårdarna K och C övertas av Ernsts son Sven Svensson och efter hans död ägs gården av hans son Tore som köper till Myskahult som vid laga skifte är en del av B Baldersberg 5:2. År 2013 säljer Tore en del av K till Snötomta.

L, BALDERSBERG 5:11, 115/512 mt


Vid Laga skifte ägs marken av Anders Jonsson, 1809-1891 med rätt till kvarboende.

Anders Jonsson (1809-1891) gifter sig med Fredrika Andersdotter (1813-1888) och får barnen


Jonas Petter Andersson (1832-1898)

Inga Charlotta Andersdotter (1835-1908)

Anders Magnus Andersson (1838-1838)

Anders Magnus Andersson (1839-1865)

Karl Johan Andersson (1842-1908)

Viktor Wilhelm Andersson (1845-1921)

Adolf Leonard Andersson (1848-1849)

Maria Lovisa Andersdotter (1850-1933)

Adolf Gotthard Andersson (1852-1907)

Otto Teodor Andersson (1854-1857)


Straxt efter laga skiftet köper Anders Jonsson gården E.E, BALDERSBERG 5:5, 3/32 mt


Ägs av Nils Abrahamsson som vid skiftet fått rätt till kvarboende.


Nils Abrahamsson (1775- 1862) i Öjelsbo Tryserum gifter sig första gången i Ukna med Anna Larsdotter, piga från Hyllela, och får sonen


Lars Abraham (f. 1809) i Hula, Ukna


Nils gifter sig andra gången med Anna Stina Svensdotter (1787- 1865) och får barnen


Gustava Nilsdotter (f. 1815)  i Öjelsbo Tryserum

Sven Magnus (Gustaf) Nilsson (f.1821) i Baldersberg, dog 1902 ogift fattighjon i Fattighuset, Tryserum.


Nils Abrahamsson kom till Baldersberg 1/3 1819. Efter att ha sålt gården till Anders Jonsson bodde han i ett hus i Baldersberg fram till 1850 när han flyttade till Tryserum.


Efter att Anders Jonsson köpt gården äger han gårdarna L+E 115/512 + 3/32 = 163/512 mt.L + E, BALDERSBERG 5:11 OCH 5:6, 163/512 mt


Någon gång mellan 1872-1876 flyttar Anders Jonsson till en undatagsstuga. Gården brukas nu av sonen Viktor Wilhelm Andersson (1845-1921) gift med Augusta Sofia Carlsdotter f. 1853. De får inga barn.


År 1898 köper Anders Magnus Eriksson (Måsse) (1847-1931) Hagalund, dvs gårdarna L + E.

Han dör i Hagaborg. Hans första hustru är Charlotta Albertina Törnstedt (1848-1894) och de får barnen

 

Hulda Amalia Charlotta Eriksson (1874-1941)

Karl Johan Andersson (1876-1957) död i Hagaborg

Gustaf Gerhard Andersson (1879-1961)

Tekla Sophia  (1882-1883)

Tekla Maria Eriksson (1886-1963)


Måsse gifter sig andra gången 1896 i Ukna med Carolina Charlotta Andersdotter (1858-1898).  Hon är född i Baldersberg och dotter till Anders August Nilsson (f. 1830) och barnbarn till Nils Månsson (f. 1788). Carolina Charlotta Andersdotter dör år 1898 i barnsäng.


Måsse gifter sig tredje gången år 1900 med Katarina Charlotta Jonsdotter (1848-1932) från Kasinge.


Från år 1918 brukas gårdarna L+E av Måsses son i första äktenskapet, Karl Johan Andersson, (1876-1957) gift med Anna Vera Josefina Johansson (1890-1962).

Karl Johan Andersson upphör med jordbruket år 1932 och bor därefter i Hagaborg 5:11. Gården arrenderas (5:5) ut till


1932-1942 Albin Adolfsson

1942-1944 Oskar Blyckert

1944-1947 Viktor Landerdahl

1947-1952 Alvar Karlsson

1952-1958 Helge Adolfsson (son till Albin)


Ingvar Johansson äger sedan tidigare gården F, Baldersberg 5:6, 3/32 (se nedan). Gårdarna F och L+E slås ihop till Baldersberg 5:29. Karl Johan och Vera flyttar till bostadshuset för 5:11. Huset säljs senare till Maria Bollman. Ägare idag (2014) är sonen Folke Bollman.


F, BALDERSBERG 5:6, 3/32 mt


Ägs vid laga skifte av Nils Petter Boman (1806-1865) med rätt till kvarbopende. Boman var gift 3:e gången med Brita Lotta Fahl (f. 1816).


Vid Bomans död säljer änkan Fahl gården 5:6 till Anders Jonssons son Karl Johan Andersson, (1842-1908) gift med Emma Maria Christina Johansdotter (1850-1922) De fick inga barn. Efter makarnas död testamenterades kvarlåtenskapen till fosterdottern Astrid Johansson (född Göransson). Astrid var gift med Sigfrid Johansson. 1926 köpte de Sigfrids-gården i Skedshult.


Efter Karl Johan Anderssons död 1908 tar Johan Peter Valfrid Johansson, 1860-1911, från Ekvik över gården. Han kom till Baldersberg 5/5 1906- Johan Petter Valfrid Johansson, 1860-1911 från Ekvik, född i Hjorted, gift med Anna Lovisa Månsdotter (f.1860) född i Tuna. De får barnen


Alma Lovisa (1890-1968)

Axel Georg (f. 1896)

Anna Emilie (f.1885)


Alma Lovisa gifter sig med Gerhard Gunvald (Gunnar) Johansson (1884-1957) från Botorp och de övertar gården. De får barnen


Karin Margit (1912-2005)

Stina Anna Elisabet (f.1915)

Gunnel Inga Marie (1928-2007)

Ingvar (f. 1931)

Baldersberg 1944. Gunnar Johansson bakom hästen.


Ingvar Johansson övertar gården F efter sin far. 1974 slås gårdarna F och L+E ihop och får fastighetsbeteckningen Baldersberg 5:29.

Bostadshuset till F, 5:6 är rivet och Ingvar Johansson bor i bostadshuset som hör till gården E, 5:5.


P,  KLOCKARTEGEN BALDERSBERG 1:1


Brukades av klockaren och ägdes av församlingen. Såldes 1948 till Gunnar Johansson. Idag (2014) äger Ingvar Johansson gårdarna F, L, E och P.


M, BALDERSBERG 5:12, 9/64 mt Grönstorp

Ägs av Jonas Jaensson med rätt till kvarboende. Tidigare ägare av Grönstorp var Bengt  Olofsson gift med Stina Nilsdotter (1804-1887). Hon var dotter till Nils Olofsson (1764-1835) som hade köpt Grönstorp enligt lagfartsprotokoll utfärdat vid Gamleby ting 17 oktober 1827. Nils Olofsson hade tidigare år 1797 bytt till sig Grönstorp av Johan Persson (1776-1829), far till Petter Jaensson (1802-1863) och Jonas Jaensson (1804-1835). Denna bytesaffär hade inte registrerats på rätt sätt, så när Nils Olofsson erbjöds att köpa Grönstorp från ”Hans Kungl. Majt. samt Sveriges krona” ville Johan Persson köpa Grönstorp. Bytesaffären godkändes i efterhand.


Efter Bengt Olofssons död gifter Stina Nilsdotter om sig med Jonas Jaensson (1807-1870) och de får barnen


Clara Matilda (1837-1869)

Johan Alfred (1840-1913)

Emma Lovisa (1843-1925)

Sven Otto (1846-1932)


1870 dör Jonas Jaensson och ny ägare blir sonen Johan Alfred Jonsson. Han gifter sig med Anna Sofia Jonsdotter (1847-1934) och de får barnen


Alma Christina Johansson (1871-1936) gift i Löth

Johan Albert Enge (1873-1941)

Adolf Ferdinand Johansson (1876-1948)

Alfred Verner Enge (1878-1951)

Carl Hjalmar Enge (1881-1951)


Sönerna, utom Adolf, tog sig namnet Enge. Under åren 1872-1876 bor Stina Nilsdotter på undantag i Grönstorp. 1876 kommer en fosterson, Frans Oskar Karlsson (f.1865) till Grönstorp. Hans far är Carl Peter Askenberg och hans mor Gustava Tapper.  Frans Oskar är ett av nio syskon. Carl Peter Askenberg drunknade 28/1 1876 och Gustava Tapper drunknade i en källa 9/2 1876. De bodde i Björklund som låg vid Kolugnen (cementfabriken) vid Snötomta. 1877 flyttar sonen Frans Oskar till Ginemåla och 1880 blir han dräng hos Viktor Wilhelm Andersson (Baldersberg L + E). Han är ett av nio syskon.


1913 dör Johan Alfred Jonsson. Sonen Verner Enge som köpt Ginemåla (D) år 1907 övertar Grönstorp (5:12 M) och sambrukar gårdarna M + D efter 1923.


1917 tillträder arrendatorn Johan Henrik Eriksson (f.1879) Grönstorp. Han är gift med Ester Emma Viktoria Karlsson (f.1885) och de har barnen


Gustav Henrik (f.1908)

Karl Elis (f.1912)

Johan Evert (f.1914)

Bror Gunnar (f.1916)

Elsa Maria (f.1919)

Nils Erik (f.1922)


14/3 1923 flyttar familjen till Åkroken, Botorp. Gårdarna M+D brukas av Verner Enge som har Ginemåla. Efter 1923 hyrs Grönstorp av Axel Valdemar Johansson (f.1882) gift med Alida Sofia Andersson (f.1882). De har barnen


Astrid Sofia (f.1901)

Karl Gustav Birger (f.1906)

Gunhild Maria (f.1908)

Dagmar Margareta (f.1912)

Tage Ingemar (f.1915)


Axel Valdemar kom från Botorp 1:5 där han tidigare varit arrendator. De flyttar till Kasinge 1926.


Därefter flyttar Harald Johansson (f.1894) fd torpare, gift med Ester Ingeborg Stål från Hagalund, Botorp. De flyttar till Hannäs 1927, varvid snickaren Karl Hugo Pettersson (f.1891) gift med Anny Elin Justfina Karlsson (f.1898) flyttar in i Grönstorp. De har dottern Etel EllyViktoria. Flyttar till Kasinge 1930.


1931 flyttar David Bäckström, tidigare arrendator av Baldersberg K, till Grönstorp. David och frun Nanna med barnen Rosa och Pelle flyttar till Kullersta, Baldersberg 1943. Huset hyrs därefter ut som sommarbostad.


Sedan 1913 är Grönstorp samägt med Ginemåla. Större delen av gårdarna sålda till Snötomta 2015.

N, BALDERSBERG 5:14

Soldattorpet nr 18 Uvdalen

När systemet med indelta soldater upphörde och ersattes med värnplikt såldes torpen.


Soldattorpet Uvdalen köptes 1912 av Johan Emil Dahl (1869-1951). Köpebrevet är daterat 4 oktober 1911.  Emil och Hilda får barnen


Signe Ingeborg Dahl (1903-1992) senare gift i Västermåla

Karl Johan Dahl (1905-1979)

Karl Emil Gunnar Dahl (1906-1994)

Emilia Anna Elisabet Dahl (1911-1975)


Efter arvskifte 16 januari 1943 blir sonen Karl Johan Dahl (f. 1905) ny ägare och brukare. Han gifte sig med Ester och de hade fosterbarnen


Gunborg

Erik


Nuvarande ägare är Gerd Berit Ylva Hagström (f. 1960). Köpebrevet är daterat 30 december 1978 och lagfarten 17 januari 1979.


Hus och ladugård revs straxt efter köpet 1978.

O, BALDERSBERG 5:13

Livgrenadjärstorpet nr 73 Västermåla. Siste livgrenadjären hette Karl August Drufva (f.1851) med hustrun Mathilda Tell (f.1851) och deras barn


Carl Viktor (f.1876)

Set Oskar (f.1881)

Hulda Mathilda (f.1883)

Elin Kristina (f.1889)

Amanda Charlotta (f.1892)


När systemet med indelta soldater upphörde och ersattes med värnplikt såldes torpen på offentlig auktion. Västermåla såldes den 28 september 1903 med tillträde den 14 mars 1904. Delägarna vid försäljningen var


August Carlsson

C J Andersson

Otto Johansson

Adolf Andersson

A M Eriksson

Sven O Jonsson

J Alfred Jonsson

Albert Fredriksson

Anders August Nilsson

Nils Larsson


Köpare var Per August Andersson (1853-1905) från Penningstorp med hustru Emma Charlotta Larsdotter (1847-1920) och deras barn


Gustav Adolf Schang (f.1882)

Elin Charlotta (f.1885)

Gertrud Helfrida (f.1891)

Karl Edvard Samuelsson (f.1891) fosterson född i Stockholm


Efter Per Augusts död flyttade Emma Charlotta till Västermåla 1907 och bodde där till sin död 1920.


Mellan 1904 och 1907 brukas Västermåla av Anders August Färdig (f.1870) och hans hustru Maria Mathilda Norman (f.1873). De har barnen


Adolf Tiburtius (f.1905) död efter en dag

Anders Augusts barn före äktenskapet med Mathilda:

Karl Anton Ture Färdig (f.1892)

Gerd Karolina Blomkvist (f.1901)

Jane Sylvia Mary Ytterholm (f.1911)


Ny brukare 1911 är Karl Gustav Arvid Karlsson (f.1882) med hustrun Elin Charlotta Andersson, (f.1885) och barnen


Karl Halvar (f.1912)

Ingrid Charlotta (f.1916)


Karl Gustav Arvid Karlsson är måg till Per August Andersson som köpte Västermåla 1904.


Från och med 1928 ägs Västermåla av Karl Edvard Larsson (1861-1933) gift med Augusta Kristina Johansdotter (1872-1940). De har barnen


Karl Hugo Efraim (1897-1973)

Signe Naimi (1899-1986)

Olga Linnea (1901-1980)

Anna Charlotta Viola (1903-1982)

Karl Martin Einar (1905-1990)

Filip Henry (1907-1952)

Märta Ingeborg (1909-1993)


1929 tillträder sonen Karl Hugo Efraim som brukare av Västermåla, gift med Signe Ingeborg (1903-1992) född Dahl från Uvdalen, Baldersberg. De har barnen


Bertil (1929-1994)

Folke (1931-2015)

Gunnar (1932-2017)

Karl (f.1934)

Maj-Britt (1936-2015)

Barbro (f.1940)

Erland (f.1944)


Vid faderns död övertar sonen Folke gården O och gårdarna G och H (Västerhaga och Röberget). Fadern hade före sin död köpt gårdarna G och H. Nuvarande beteckning för O, G och H är Baldersberg 5:30. År 2015 köps gården av Mårten Andersson som tidigare äger skog och jord till Botorp 1:6, 2:7.


2017 säljs hus och ladugård som sommarbostad till Fredrik och Lisa Gunnfors.