Skedshult

Välkommen till Skedshult

Här hittar du forskning om Skedshults by. Gårdar och torp. Även några bilder från byn som Hembygdsföreningen tacksamt fått ta del. Vissa funktioner på sidan kommer att uppdateras varefter.

Skedshult

Från laga skifte till nutid 2018

Materialet har tagits fram  av Ukna hembygdsförenings forskargrupp och sammanställts av Agne Fredriksson och Eva Karlsson med hjälp av Asta och Alf Axelsson, Skedshult och Anita Fredriksson.


Källor är husförhörslängder, originaldokument från byn och intervjuer.


Juli 2018

A, Skedshult 1:2, 1/4 mt (Edströmsgården)


Gården ägs vid laga skiftet av Johan Gustaf Svensson (1818-1850) med utflyttningsskyldighet.

Edströmsgården år 1959

På gården bor Johan Gustav och änkan Inga Lena Månsdotter (f. 1812) och Inga Lenas barn


Anna Charlotta Helena (f. 1847)

Lars Gustaf Johansson (f.1848)


Först står barnen som oäkta i kyrkboken, men förklarades äkta på grund av äktenskapslöfte efter fadern Johan Gustavs död 1850.


Mellan åren 1853 och 1856 står Pehr Andersson (f.1803) som brukare tillsammans med hustrun Inga Britta (f.1822). De har fem barn och flyttar till Gryt 1856.


Nästa brukare är Johan Jonsson (f. 1814) som kom till gården 1855. År 1856 gifter han sig med Inga Lena Månsdotter (f. 1812). På gården bor också Inga Lenas barn, se ovan.


Johan och Inga Lena separerar och Johan bor under en tid i Kulltorp men kommer senare att flytta tillbaka. Under tiden står Inga Lenas son Lars Gustaf Johansson (f.1848) som brukare. Han flyttar till Gryt 1873. Inga Lena och Johan Jonsson bor båda på gården.


Ny ägare är Carl Johan Jansson (1827-1901) som också äger en gård i Skedshult, J 2:6  tillsammans med sina bröder Lars August (1830-1888) och Nils Viktor (1833-1881). 1856 gifter han sig med Maria Lovisa Andersdotter (1834-1881).  Hans hustru i andra giftet är Hedda Helena Carlsson (1830-1901). I första giftet föds barnen,  som alla dör i unga år.


Christina Amalia (1857-1863)

Johan Eric (1860-1861)

Anna Eugenia Carlsdotter (1862-1882)

Alma Christina Carlsdotter ((1864-1882)

Carl Alfred Karlsson (1867-1895)

Ida Sofia (1870-1887)

Ernst Hugo (1874-1874)

Gerda Ottilia (1875-1882)


År 1895 flyttar Carl Peter Edström (1846-1925) från Öndal till Skedshult 1:2. Köpebrevet är daterat 14 mars 1897 och lagfartsbeviset utfärdat 7 september 1897 enligt bouppteckningen. Han gifter sig år 1898 med Ida Emelina Fagerberg (1873-1933) och de får barnen


Frideborg Elisabet (f.1902)

Manfred Emanuel (f.1908)


Fr.o.m 14 mars 1921 är gården utarrenderad till Karl Gustaf Gunnar Nilsson (f. 1893) som år 1920 gifter sig med Carl Peters dotter Frideborg (f. 1902). De får döttrarna


Ingrid Frideborg (1920-1932)

Margit Elisabet (f.1921)

Mary Ingeborg (f.1923)

Lilly Ingegerd (f.1926)

Gun Ida Irene (f.1930)


År 1932 flyttar familjen till Ringarum.


Manfred  (f.1908) som en tid arbetat som chaufför flyttar till Skedshult 1926 och övertar gården. Köpebrevet  är daterat 18 mars 1935 (systerns del). Han gifter sig 1930 med Signe Teresia Ingeborg, f. Gustafsson (f.1909) och de får barnen


Laila Lissy Marianne (f.1930)

Lars Inge (f.1936)

Leif (f.1947)


Gården övertas av Lars (f.1936) som får lagfart på fastigheten 1978. Köpeavtalet är daterat 1978. Lars gifter sig med  Christina Magnusson och de får barnen


Anette

Roger

Sara


Sonen Roger och hans fru Margaretha f. Arnekull köper gården 1992. De har barnen


Petter

Ludvig

Frida

.

Gården brukas idag 2018 av Andreas Rydén i Öndal.

*


B, Skedshult 1:3, 1/8 mt och E  2:2 1/8 mt


Gårdarna ägs vid laga skiftet av  Jöns Månsson (f.1814) med utflyttningsskyldighet. Han är gift med Maja Lisa Nilsdotter (f.1819) och de har barnen


Carl Johan (f.1840)

Anders Magnus (f.1842)

Charlotta Mathilda (f.1844)

Emma Amalia (f.1848)

Nils Alfred (f.1850)


Jöns Månsson kom till Skedshult 1844 från Ed och flyttade 1854 till Tryserum Ingelsbo. Gårdarna B och E säljs till Lars August Jansson (1830-1888) som är son till Johan Nilsson (1798-1845) och hans hustru Britta Stina Larsdotter (1804-1856).


Lars August Jansson äger Skedshult B+E,  2/8 mt och tillsammans med bröderna Carl Johan Jansson (1827-1901) och Nils Viktor Jansson (1833-1881) Skedshult J 2:6, 3/8 mt.


Nils Nilsson (f.1784) bor på gården B och brukar både B och E. Han är gift med Anna Caisa Andersdotter (1783-1857). De har barnen Stina (f.1824), Anders Gustav (f.1816) och Nils Petter (f.1817).


När Nils Nilsson slutar tar ägaren Lars August Jansson (1830-1888) över. Han bor i Skedshult B 1:3 (Carl Nilsas-gården).


Lars August gifter sig 1859 med Inga Charlotta Gudmundsdotter (1839-1887) och de har barnen


Christina (f.1859)

Amanda Charlotta (f.1861)

Carl Johan Ferdinand (f.1864), till Amerika 1890

Anna Christina (1868-1880)

Nils Alfred (f.1870)

Gustaf Gottfrid (f.1873)

Peter Gotthard (1876-1883)

Olga Otilia (1879-1964)


Den 2 september 1888 köper David Wilhelm Edström (f.1850) från Ed gårdarna B och E. David Wilhelm gifter sig med Anna Lovisa Svensson (f.1853) och de får barnen


Per Josef David (f.1888)

Anna Ingrid Elisabeth (f.1889)


År 1901 flyttar familjen till St. Ängkullen i Skedshult och David Wilhelm står som gästgivare. Den 3 april 1902 flyttar familjen till Vårdsnäs församling (E).


Gårdarna B och E säljs vidare 7 juni 1901 till Carl Johan Nilsson (1852-1929) i Västra Ed. Carl gifter sig 1884 med Sofia Wilhelmina Herau (1863-1911) och de får barnen


Emma Maria (f.1885)

Ester Sofia (f.1887), gift med Elmer Davidsson, bror till Alf Axelssons mormor

Hilda Teresia (f.1891)

Carl Gustaf Gunnar (f.1893)

Axel Johan Georg (f.1896).


Carl bor kvar på gården med sina barn även efter hustruns död. Vid Carls död 1929 bor två av barnen kvar; Emma Maria (f.1885) och Axel Johan Georg (f.1896). Båda står som hemmansägare. 16 november 1941 flyttar syskonen till L. Stenshill i Skedshult. Carl Nilssons dödsbo står fortarfande som ägare till Skedshult B och E.


Mellan 14 mars 1928 och 14 mars 1936 var gården utarrenderad till Axel Wilhelm Gustafsson (f.1881) och hans hustru Alfrida Susanna, f. Nilsson (f.1885). De har sonen


Gustaf Ejnar Manfred (f.1917)


Familjen flyttar till Torp i Ukna 1936.


Ny arrendator från 14 mars 1936 blir Axel Edvard Andersson (f.1891) som 1920 gifter sig med Anna Alfrida f. Andersson (f.1895). De har barnen


Siri Kristina Alfrida (f.1920), gift med Karl Svanström

Ajna Mary Viola (f.1924), gift med Yngve Svanström


Familjen kom från Hannäs och flyttade till gården H 2:5 i Skedshult den 19 november 1941. Mellan 1941 och 1951 arrenderas gården av Karl August Nilsson och hans hustru Signe och de har barnen


Stig

Lennart (gift med Siv, Sigfrid Johanssons dotter)

Gunbritt


År 1951 köper Torgny Ankarman, Kulltorp, gården av syskonen Emma och Axel Nilsson. Senare köps boningshus och ladugård, kallat Fröjden, av Lydia Wilhelmina Minnie Andersson (1891-1987), gift Ekström. Hon äger H Skedshult 2:5, Ekströmsgården. Husen behövdes till arrendatorn på Ekströmsgården vars hus var i dåligt skick.


1985 köper Bertil Jobeus Fröjden av sin mor Svea och morbror Ebbe Ekström som övertagit Ekströmsgården av sin mor Minnie Ekström, född Andersson.


Fröjden 2016


C, Skedshult 1:4, 1/8 mt och F Skedshult 2:3, 1/8 mt

Gårdarna ägs av Jonas Petter Jonsson, C 1:4 med kvarboende och F 2:3 med utflyttningsskyldighet, vilket ändrades till kvarboende vid hemmansklyvningen 1867.


Jonas Petter Jonsson (1808-1864) är gift med Anna Beata Larsdotter (1810-1887) och de har barnen


Carolina Elisabeth (1829-1909)

Josefina Charlotta (1832-1908)

Augusta Mathilda (1834-1838)

Christina Wilhelmina (1837-1908)

Carl Johan (1840-1907)

Emma Susanna (1843-1893)


Efter Jonas Petters död 1864 brukas gårdarna av sonen Carl Johan men år 1867 sker en hemmansklyvning där gårdarna delas i tre delar:


Ca 1/10 mt, Christina Wilhelmina, kvarboende, 3 skiften

Cb 1/40 mt, Carl Johan, 2 skiften

F 1/8 mt, Carl Johan, kvarboende


Skedshult Ca Gudmundssonsgården:

Skedshult by där Gudmundssons-gården skymtar längst bort till höger


Christina Wilhelmina (1837-1908) gifter sig 1859 med Anders Petter Gudmundsson (1828-1902). Han är bonde i Öndal på gården som kallas Svederna, 11/1512 mt. Han är född i Svenstorp, Västra Ed. De har barnen


Amanda Christina (1860-1860)

Carl Albert (1862-1938)

Adulina Charlotta (1865-1873)

Amalia Christina (1869-1920)

Johan August Ölund (f.1861)  Fosterson, född i Öndal och flyttar till Norra Amerika 1880

Johanna Helena Ölund (f.1868) Fosterdotter


År 1865 flyttar familjen från Svederna i Öndal till Skedshult och brukar gården tills sonen Carl Albert tar över. Köpebrevet är daterat 1906.


Carl Albert Gudmundsson (f.1862) gifter sig år 1900 med Anna Wilhelmina Andersson (f.1871) och de får barnen


Signe Ragnhild Evelina (1901-1969)

Frida Adela Olivia (1902-1964)

Gerda Viktoria (1905-1990)

Karl Holger (1908-1978)

Anna Elisabet (1911-1997)

Josef Martin Gudmund (1914-2004)


Familjen flyttar från Västervik 1904 där Carl Albert arbetat som snickare. Nästa ägare/brukare är Carl Alberts son Holger Gudmundsson (1908-1978).


Holger gifter sig 1930 med Anna Margareta (Greta) f. Johansson (f.1908). De arrenderar först gården men köper den senare. De har barnen


Holger Ingemar (f.1931)

Stig Lennart (f.1937)


Ladugården brinner ner vid branden i Skedshult 1948 och byggs inte upp igen.


År 1954 säljs gården till Johan Sigfrid Johansson (1889-1961). Han äger sedan 1926  gården Bodaström i Öndal 1/18 mt. Boningshuset säljs 1966 till Gustav och Elin Hellner.


Sigfrid Johansson (1889-1961) gifter sig 1914 med Astrid Eufemia Kristina Göransson (1894-1975)) och de har barnen


Amy Astrid Viola (1915-2002)

Ingrid Gunborg Viktoria (1918-1996)

Siv Asta Kristina (f.1925)

Karl Arne Gordon (f.1930)


Efter Sigfrid Johanssons död tar sonen Gordon Sigfridsson (f.1930) över gården med lagfart 1975. Idag 2018 ägs gården av Gordons barn Peter och Maud och brukas av Hellner.

*


Skedshult Cb + F Matsgården:


Ägs av Carl Johan Jonsson (1840-1907) som 1867 gifter sig med Mina Mathilda Hanberg (1839-1913) och får barnen


Carl Edvard (f. 1868) bodde i Amerika 1913

Hulda Wilhelmina (1870-1950)

Johan Peter (1872-1878)

Hugo Wilhelm (1874-1952)

Beda Elisabeth (1879-1934), gift med Hjalmar Öhlund (1866-1943).

Huvudbyggnaden byggd 1791.   Undantagsstugan  byggd omkring 1900 skymtar i bakgrunden.


Ny brukare/ägare med köpebrev daterat 14 mars 1909 är sonen Hugo (1874-1962), gift 1905 med Elin Augusta Gustafsson (1875-1931). De får barnen


Per Wilhelm (1907-1997)

Lisa Maria (1908-1996)

Karl Hugo (1913-2004)

Erik Emanuel (1915-2004)

Britta Elin Mathilda (1919-1999)

Familjen Hugo Karlsson på kaffekalas hos Hulda Jonsson i undantagshuset.

Från vänster:  Anna Mathilda Gustavsson (Alf Axelssons morfars mor), Mina Mathilda Hanberg, okänd piga,  i mitten: Hugo och Elin med barnen Per och Lisa, till höger Frida,

syster till Hugo som var svåger med  Axelssons morfar Gottfrid Gustafsson, okänd piga


Hugo Carlsson med familj flyttar till Hannäs 31 mars 1917. Kvar på gården bor Hugos syster Hulda till sin död  (1870-1950) i huset som byggdes som undantagsstuga omkring 1900 och dit även Hugos föräldrar flyttade.   Det är inskrivet i arrendekontraktet att Hulda får bo kvar när gården arrenderas ut till  Gottfrid Gustafsson (1877-1966). Gottfrid Gustafsson är gift med Ester Amalia Davidsson (1877-1959) och de har barnen


Valborg Ester Viktoria (1899-1977) gift med Emanuel Magnusson

Viola Gottfrida Amalia (1903-1995)

Alfhild Elsa Adela (1905-1993)

Karl Manfred (1907-1908)

Rut Helfrid Mathilda (1909-2003)

Sven Gunnar (1910-2000)

Karl Ejnar Harry (1914-2005)

Inga Mary Margareta (1915-2006)

Margit Maria Ninou (1917-1995)


Hugo  Carlsson (1874-1952) med familj flyttar tillbaka till Skedshult 23 mars 1919. Han står som ägare till 159/6400 mt i Nr 1 och 1/8 mt i Nr 2.


Han hade 1916 sålt 1/6400 mt till handlaren Gustaf Edlander (f.1855) (Emiliehill). 1 april 1920 flyttar Hugo  Carlsson med familj till Östra Ny. Arrendatorn Gottfrid Gustafsson köper gårdarna 159/6400 mt i Nr 1 och 1/8 i Nr 2 den 22 januari 1920. Han äger sedan tidigare 3/16 mt i Nr 2 som han köpt av Nils Viktor Nilsson (1841-1896) vid Nilssons död 1896 (Gustafssonsgården).


Gottfrid Gustafsson dör 1966 och 1969 köper sonen Sven Gustafsson (1910-2000) ut sina syskon och äger därefter gården. Ett hus säljs till systern Valborg (mangårdsbyggnaden till nedre gården,  stora huset).


1982 ger Sven Gustavsson bort gården till sönerna Sven-Göran och Magnus. 1992 säljer Sven-Göran sin del till Magnus. Svens syster Alfhilds sonson och Alf och Asta Axelssons son Mats Axelsson köper gården av Magnus 1993. Magnus behåller dock boningshuset, lada och 6 ha mark som senare säljs till Mikael Johansson och Karin Ekströmmer.


Idag 2018 arrenderas marken av Rydén i Öndal. Dessförinnan brukades marken av ägaren Gottfrid Gustavsson fram till 1945, därefter av sonen Sven Gustavsson 1945-50 och sedan dottern Valborg och Emanuel Magnusson fram till 1966 då Torkel Carlsson (f. 1934) tog över.


*

D, Skedshult 1:5 1/2 mt

Gården ägs vid laga skiftet av nämdeman Magnus Eriksson med rätt till kvarboende.

Revs och ersattes av nya vita huset                                                       

Revs runt 1960, nya huset skymtar till höger

Magnus Eriksson (1791-1845) är gift med Anna Margareta Gerdeman (1794-1868) och de har barnen


Caisa Greta Magnusdotter (1813-1872), se vidare nedan

Johan Erik Magnusson (1816-1841), ogift död vid 24 års ålder i feber

Maja Charlotta (1819-1871) Magnusdotter, gift med Sven Larsson (Hula)

Anna Lisa (1824-1876) Magnusdotter, se vidare nedan


I samband med laga skiftet dör Magnus Eriksson och gården delas mellan två av döttrarna till Da 1:5 ¼ mt och Db 1:6 ¼ mt.


Db, Skedshult 1:6, ¼ mt


Ägs av Caisa Greta Magnusdotter (1813-1872) gift med Anders Pettersson (1793-1874) och de har barnen


Anna Charlotta (1833-1911)

Karl Magnus (f.1835)

Johan Erik (1838-1917)

Carolina Amalia (1841-1913)

Adolf Fredrik (f.1844), till Norra Amerika 1887

August Edvard (1848-1912)


Anders Pettersson har en dotter i sitt första äktenskap, Maria Kristina (f.1821).


Familjen bor i Hallmare i Loftahammar och gården brukas då av Jan Svensson (f.1812), gift med Anna Lisa Lindqvist (f.1817) och de har fyra barn. De brukar gården till 1852 och därefter sambrukas gårdarna Db och Da. I bostadshuset bor Caisa Gretas mor Anna Margareta Gerdeman (1794-1868).


Da, Skedshult 1:5, ¼ mt


Anna Lisa Magnusdotter (1824-1876) är gift sedan 1843 med Carl Petter Andersson (1811-1890) och de har barnen


Maria Augusta Carlsdotter (f.1844), till Amerika 1887 tillsammans med en dotter efter att ha blivit änka och flera av hennes barn dött.

Carl August Casper Carlsson (f.1847)

Johan Albert Carlsson (f.1850), till Amerika 1880

Collas Evald Schelin (f.1852) till Amerika

Anders Magnus (f.1854)

Hilda Ottilia Carlsdotter (1857-1923)

Wenny Olga Dorotea Schelin gift Nyman (1861-1934) till Amerika 1882 men återkommer

Gustaf Adolf Elof Schelin (f.1864) till Amerika 1881


När Carl Petter Andersson slutar med jordbruket tar sönerna Johan Albert och Karl August Casper över.


Johan Albert Carlsson (f.1850) är gift med Carolina Charlotta Wanstedt (f.1856) och de får en dotter Alma Charlotta (f. 1879). Familjen flyttar till Amerika 1880. Därefter står Karl August Casper som ägare till ½ mt, dvs hela gården D 1:5.

 

Karl August Casper Carlsson (f. 1847) är gift med Anna Sofia Andersdotter (f. 1851) och de har barnen


Elin Sofia (1872-1906)

Carl Sigurd Skedin (1874-1903)

Anna Ottilia gift Hellström  (1878-1965)

Carl Gustaf Henning (f.1844)

Venny Sigrid Albertina gift Forsberg (1886-1966)

Carl Magnus Erik Mauritz (1889-1894)


År 1874 flyttar familjen till Ringarum och sedan till Gryt men de flyttar tillbaka till Skedshult 1883. Fram till 1880 brukas gården av Johan Albert. Mellan 1880 och 1883 bebos gården av ett antal drängar och pigor som sköter gården.


D Skedshult 1:5, ½ mt


Mellan 1883 och 1894 driver gästgivare Karl August gården, men 1894 flyttar han och hans familj till Börrum och gården säljs till Otto Ludvig Pettersson (1810-1894). Köpekontraktet är daterat 7 februari 1894. Otto Ludvig var ogift. Tre dagar efter köpet tar Otto Ludvig sitt liv genom att hänga sig. Hans syster Anna Matilda Persdotters (1845-1932)  barn tar nu över gården enligt Otto Ludvigs önskan genom ett testamente 30 mars 1893.


Mellan 1894 och 1896 arrenderas gården av Anders August Karlsson (1858-1948). Han var född i Bönemåla och hade fyra helsyskon (bl a Albin Karlsson som senare köper Snötomta) och tre halvsyskon. Anders August är först gift med Hilda Charlotta Johansdotter (1869-1908) från Löckerum. De får fem barn


Eva Mathie Aurora (1895-1962)

Mabel Serenia Charlotta (1896-1967) senare gift i Hudebo med Josef Karlsson.

Sally Gunhild Augusta (1898-1969)

Dagny Alice Viola, gift Edling (1902-1994)

Ture August Yngve (1905-2003)


Efter hustruns död 1908 gifter han om sig med Julia Maria Johansson (1874-1951) och de får barnen


Rosa Margit Maria (1911-1986)

Doris Märta Elvira (1915-1983)


Anders August Karlsson bodde i Amerika mellan 1887 och 1893. När telefon infördes i Skedshult utsågs August till stationsföreståndare. Telefonstationen var belägen i gästgiveriet i Skedshult. År 1896 flyttar familjen till Löckerum.


Anna Matilda Persdotter (1845-1932) är gift med Otto Alexander Gustafsson (1842-1906) och de har barnen


Karl Gustav Hjalmar (1873-1873)

Elin Augusta, gift Karlsson (1875-1937)

Gustav Gottfrid (1877-1966)

Gerda Ottilia, gift Milton (1881-1970)


Gården ägs nu av barnen (Elin, Gottfrid och Gerda) som får lagfart 1897. I kyrkboken står barnens far Otto Alexander som ägare efter Otto Ludvig Pettersson som med sin familj bor på Nr:2 3/16 mt. Gården säljs till Nils Viktor Nilsson (1841-1896) gift med Anna Caisa Carlsdotter (f.1844). Nils Viktor har tidigare varit torpare i Trysbäcken, Löckerum, men flyttade 1888 till Skedshult där han köper en gård i Nr 2, 3/16 mt. Den gården köps senare den 22 februari 1896, med lagfart 10 maj 1897, av Gottfrid Gustavsson (1877-1966).


I samband med affären med Skedshult 1:5 dör Nils Viktor och gården säljs istället till Karl Johan Karlsson (1850-1944) från Tryserum som flyttar till gården den 5 november 1896. Köpebrevet är daterat 1 mars 1897.  Karl Johan Karlsson är gift med Anna Lovisa Jansdotter (1852-1957) som är född i Ukna, Åhagen och de har barnen


Signe Albertina (1884-1957)

Karl Sanfrid (1887-1983)

Ester Maria (1888-1967)

Johan Petrus Efraim (1893-1978)


Karl Johan köper Wennerbergsgården av Wennerberg 1920.


Petrus gifter sig 1925 med Viola Gottfrida Amalia Gustavsson (1903-1995) och flyttar in i ett nybyggt hus på gården. Han övertar gården 1937.   De får barnen


Ulla-Britt Viola (f. 1925)

Ester Anna-Britt  (f. 1928)

Ing-Britt Amalia  (f. 1930)

Lise-lotte Maria (f. 1934)

Carl-Johan Lennart (f.1935)


Nya boningshuset på Karlssonsgården byggt 1925


Ladugård och loge brinner ner 1948 och byggs inte upp igen.


Petrus dotter Lise-lott (f. 1934)  med make Torkel arrenderar gården 1961-2005. De har barnen


Christel (f.1964)

Maria (f.1967)


Sedan 1975 äger Petrus son Carl-Johan (f.1935) gården som fram till 2005 arrenderas av Torkel Carlsson och därefter brukas gården av Hellner, Öndal.


G, Skedshult 2:4 Hagalund, 1/8 mt

Ägs vid laga skiftet av Petter Carlsson (1801-1860) med utflyttningsskyldighet. Vid Hagalund fanns tidigare ett hus.


Gårdens tidigare ägare var Lars Jansson (1765-1826) gift med Lisa Beata Andersdotter (1775-1856) och de har barnen


Britta Stina Larsdotter (1804-1856)

Anna Beata Larsdotter (1810-1887)

Caisa Lotta Larsdotter (1813-1813)

Charlotta Carolina Larsdotter (1818-1844)


Efter Lars Janssons död 1826 gifter Lisa Beata (1775-1856) om sig med Petter Carlsson (1801-1860) som kom till gården som dräng 1822. De får inga barn tillsammans.


Lisa Beatas dotter Anna Beata (1810-1887) gifter sig med Jonas Petter Jonsson (1808-1864) och de får barnen


Carolina Elisabeth (1821-1909)

Josefina Charlotta (1832-1908)

Augusta Matilda (1834-1838)

Christina Vilhelmina (1836-1908), gift med Anders Petter Gudmundsson (1828-1902)

Carl Johan (1840-1907)

Emma Susanna (1843-1893)


Vid Lisa Beatas död 1856 flyttar Petter Carlsson till Öndal. Gården övertas av Lisa Beatas barnbarn, Anna Beatas dotter Josefina Charlotta (1832-1908), gift med Hans Olof Olofsson (1827-1901). De får lagfart (fastebrev) på 1/8 mt den 15 januari 1863. De får barnen


Olof August Hansson (1855-1933)

Charlotta Matilda (1857-1928)

Carl Anton (f. 1862, flyttade till Amerika 1882)

Anna Josefina (1869-1890)


Hans Olof Olofsson dör 1901 och då står sonen Olof August Hansson, kallad Gusten,  (1855-1933) som brukare. Han är sedan 1892 gift med Anna Sofia Hertzog (1871-1934) och de har barnen


Agnes Edit Augusta (1893-1967)

Astrid Judit Ingeborg (1900-1940)

Anna Sigrid Naemi (1903-1980)

Harald Viklund (1900-1988) fosterson


En andra fosterson var Karl Edvard Larsson (1897-1966). Han var född i Kasinge, Ukna. Hans mor var Maria Charlotta Eriksdotter (1847-1898) och fadern var August Evald Larsson (f.1847). Han var född i Mälingsbo och arbetade som ladugårdskarl i Kasinge. Modern dör 1898 och  1905  flyttar Karl Edvard till Hagalund som fosterson. 1915 byter han efternamn till Lindell.

Familjen Hansson i Hagalund omkring 1915

Olof August med hustru  Anna Sofia Hertzog och döttrarna Judit, Naemi och Edit


Olof August köper ut sina syskon och äger då 1/16 mt. Modern Josefina Charlotta äger den andra 1/16 mt enligt lagfart 13 januari 1902. Efter moderns död 1908 äger Olof August 1/8 mt. Han slutar med jordbruket 1925 och då arrenderas gården av en måg, Karl August Hugo Johansson (1893-1973), gift med dottern  Edit (1893-1967). De har en fosterdotter, Ingrid Anna Maria Andersson (f.1922).. Därefter flyttar Hugo till Loftahammar (Lilla Sandered) som han brukar fram till 1940 då han återvänder till Hagalund och då står som hemmansägare.


Under tiden 1930-1940 arrenderas gården av Karl Edvard Larsson/Lindell (1891-1966), som tidigare varit fosterbarn hos familjen Hansson i Hagalund. Han hade dessförinnan varit arrendator i Märlingsbo. Karl Edvard Larsson/Lindell gifter sig med Eva Ulrika Fahlström (1897-1992) och de får barnen


Karl Yngve (1921-2001)

Ingrid Sofia (1922-2004)

Vivan Margareta (1924-1924)


När Hugo Johansson slutar med jordbruket (auktion i mars 1961) arrenderas gården av Karl Axel Svanström (1909-1980) gift med Siri Svanström (1920-2002).  De har barnen


Lennart (f.1951)

Gunnel (f.1953)


Hugo Johansson bor kvar i Hagalund när Karl Axel Svanström arrenderar den. Hugos dotter Ingrid ärver gården när Hugo Johansson dör och lagfarten är daterad 1973. Ägare idag (2018) är Ingrids son Håkan Karlsson (f.1959).


Svanström arrenderar även Ekströmsgården, H Skedshult  2:5. Familjen flyttar omkring 1957 till Fröjden som ägs av Ekström och som tillhörde B Skedshult 1:3.  Marken till B Skedshult 1:3 Carl Nilsas-gården köps av Ankarman, Kulltorp 1951.


Ny arrendator efter Svanström är Gordon Sigfridsson. Idag 2018 arrenderas marken av Hellner, Öndal.

*

H, Skedshult 2:5, 1/4 mt

Gården ägs vid laga skiftet av Lars Magnus Jonsson (1801-1855) med rätt till kvarboende. Han är född i Skedshult och gifter sig med Maria (Maja) Greta Gustafsdotter (1808-1896) och de får barnen


Anna Charlotta (1826-1874)

Charlotta Mathilda (1829-1858)

Johan Gustav Larsson (1831-1902)

Maria Lovisa (1834-1898)

Christina Wilhelmina (1839-1908)

Emma Gustava (1842-1923)


Efter Lars Magnus död tar sonen Johan Gustav över gården. Han gifter sig år 1859 med Anna Christina Wilhelmina Magnusdotter (1840-1906) och de får barnen


Carl Gustaf (f.1860)

Johan Alfred (1862-1863)

Johan Alfred (1864-1879)

August Edvard (f.1867), till Amerika 1888

Anders Emil (1870-1872)

Augusta Ottilia (f.1872), till Stockholm 1888

Anna Alfrida (f.1879)


Modern Maja Greta (1808-1896) bor kvar på undtantag.


År 1883 flyttar Johan Gustaf Larsson med sin familj till Gryt, men sonen Carl Gustaf (f.1860) stannar kvar i Skedshult efter att han gjort sin beväringsplikt 1881-1882. Carl Gustaf arrenderar gården till år 1888. Han gifter sig år 1886 med Hilda  Andersdotter (f.1870). Redan 13 november 1886 dör Hilda och 11 november 1888 flyttar Carl Gustaf från gården och arbetar sedan som dräng hos Carl Johan Jonsson (f.1840) på gården Skedshult Cb. Den 16 oktober 1889 flyttar han till Dalhem.


År 1888 får gården ny ägare, Carl Johan Ekström (1843-1922), född i Lofta men kommer nu från Västra Ed.

Bild på byn med Karlssonsgården,  Ekströmsgården (det vita huset)

och Wennerbergsgården som skymtar längst bort


Carl Johan Ekström gifter sig 1874 med Clara Cecilia Andersdotter (1845-1931) och de får barnen


Anders Gustaf (1876-1952)

Karl Algot (1878-1958)

Axel David (1887-1938)


År 1914 gifter sig Axel David med Lydia Wilhelmina (Minnie) Andersson (1891-1987) född i New Winsdor, USA, och tar över gården som arrendator. De får barnen


Svea Elvira, gift Jonsson (1914-1983)

Ebbe Per Arne Ekström (1926-2007)


Efter Carl Johans död 1922 övertar sonen Axel David gården och står som hemmansägare. Sedan dör Axel Davids mor Clara Cecilia 1931 och därefter Axel David 1938.


Svea (1914-1983) gifter sig 1937 med Gustav Joel Helmfrid Jonsson (f.1910) och flyttar till Glabro i Öndal och därefter 1938 till Skedshult där Joel börjat som chaufför. Sveas bror Ebbe är nu 12 år.


Gården ägs då av Svea och Ebbe efter att fadern dött och de köpt ut sin mor 1954.


Arrendator mellan 1938 och 1941 är Kurt Harald Eklund (f.1898) med hustru Margot Ingrid Maria (f.1900). De har adoptivsonen Karl Gustav Lennart Eklund (f.1928) och familjen flyttar till Hellestad 1940.


År 1941 arrenderas gården ut till Axel Edvard Andersson (f.1891) och hans hustru Anna Alfrida (f.1895). De har barnen


Siri Kristina Alfrida (f.1920), gift med Karl Svanström

Anna Mary Viola (f.1924), gift med Karls bror Yngve Svanström

Bror Eriksson (f.1927), fosterson


Därefter kommer Axels måg Karl Svanström som arrendator med hustru Siri och barnen Lennart och Gunnel. Han arrenderar även Hagalund.  Arrendatorn på Ekströmsgården Karl och Siri Svanström bor i mangårdsbyggnaden som tillhört Karl Nilsas-gården, Skedshult B 1:3 och E 2:2, kallat Fröjden. Husen hade köpts av Ekström efter att Ankarman i Kulltorp som köpt Karl Nilsas-gården 1951. 1977 slutar Karl Svanström som arrendator av Ekströmsgården.  Mellan 1977 och 1984 arrenderas marken av  Gösta Andersson, arrendator på Kulltorp.  1984 kommer en ny arrendator, Henry Rydén (f.1937) med hustru Kerstin och de har barnen


Mattias

Andreas

Jonas

Emilia

Elin


1985 köper Bertil Jobeus mangårdsbyggnaderna som kallas Fröjden.


1989 köper Rydén gården och 1998 köper sonen Andreas Rydén gården av sin far som han driver idag 2018 tillsammans med Frälsegården 2 i Öndal. Han är gift med Katarina.


Familjen Svanström beskrivs vidare under Hagalund, G, Skedshult 2:4.


J, Skedshult 2:6, 3/8 mt

Gården ägs vid laga skiftet av framlidne Johan Nilssons arvingar med rätt till kvarboende.

Johan Nilsson (1798-1845) är gift med Brita Stina Larsdotter (1804-1856) och de har barnen


Christina Lovisa (1824-1837)

Carl Johan Jansson (1827-1901)

Lars August (1830-1888)

Nils Viktor (1833-1881)

Carolina Charlotta (1835-1837)

Jacob Herman (1838-1839)

Petter Gotthard (1840-1858)

Otto Herman (1842-1843)

Emma Amalia (1845-1845)


Vid Johan Nilssons död är den äldste sonen Carl Johan endast 18 år. Till gården kommer Anders Petter Wredberg (f.1819) och hans hustru Christina Jansdotter (f.1822) år 1845 från Tryserum. De bor på Gustav Svenssons ägor A 1:2. De har barnen


Carl Johan (f.1847)

Emma Christina (f.1850)


Familjen flyttar till Yxnerum 1850 men kommer tillbaka till Skedshult 1853 och Wredberg står då som smed. Familjen får ytterligare två barn


Matilda Josefin (f.1853)

Anders August (f.1856)


År 1856 gifter sig Carl Johan Jansson (1827-1901) med Maria Lovisa Andersdotter (f.1834) och de kommer hem till gården 1857 som de då brukar. Även Lars August (1830-1888) står som brukare av 9/32 mt. Nils Viktor (1833-1881) står som dräng på gården.


Senare köper Lars August gårdarna B och E (Carl Nilsas-gården) som han brukar när arrendatorn Nils Nilsson slutar.


Carl Johan köper 1873 Skedshult A 1:2, ¼ mt och driver den till 1895 då han säljer till Carl Peter Edström (1846-1925). Gården kallas därefter Edströmsgården. År 1859 görs en sämjedelning av Gustafssonsgården mellan bröderna Carl Johan och Nils Viktor.  År 1873 sker en hemmansklyvning av Gustafssonsgården där Carl Johan behåller gården och Nils Viktor får den del som senare kommer att kallas Wennerbergsgården. 1888 säljer Carl Johan sin gård,  3/16 mt i Nr 2, till Nils Viktor Nilsson (1841-1896), gift med Anna Caisa Carlsdotter (f.1844). Nils Viktor har tidigare varit torpare i Trysbäcken, Löckerum.


År 1896 köper Otto Alexander Gustafsson (1842-1906) tillsammans med sina omyndiga barn Elin (1875-1937), Gottfrid (1877-1977) och Gerda (1881-1970) gården av Nils Viktor Nilsson. Otto Alexander är gift med Anna Matilda Gustafsson (1845-1932).


1906 övertar Gottfrid gården och löser ut sina syskon. Gottfrid är gift med Ester Amalia Davidsson (1877-1959). De har barnen


Valborg Ester Viktoria (1899-1977) gift med Emanuel Magnusson

Viola Gottfrida Amalia (1903-1995) gift med Petrus Karlsson

Alfhild Elsa Adela (1905-1993) gift med Tore Axelsson

Karl Manfred (1907-1908)

Rut Helfrid Mathilda (1909-2003)

Sven Gunnar (1910-2000)

Karl Ejnar Harry (1914-2005)

Inga Mary Margareta (1915-2006)

Margit Maria Ninou (1917-1995)


Familjen Gustafsson framför boningshuset 1913

Stående Gottfrid och Ester Gustafsson

Sittande från vänster Viola, Mathilda (Gottfrids mor), Sven, Valborg, Ruth, Alfhild


År 1920 köper Gottfrid den gård som tillsammans med Gustafssonsgården idag 2018 kallas Matsgården av sin svåger Hugo Karlsson efter att ha arrenderat den sedan 1917.


Gottfrid driver Gustafssonsgården till 1945 och därefter arrenderas den av sonen Sven under 5 år.  Dock överlåter han 1947 med faderns godkännande arrendet till sin svåger Emanuel Magnusson gift med Svens syster Valborg och de  arrenderar gården till 1966.  Sven höll även auktion i samband med överlåtelsen.  Efter 1966  är Torkel Carlsson ny arrendator till 2005.


1969 löser Sven ut sina syskon ur gården. 1982 får Svens söner Sven-Göran och Magnus gården som gåva och Sven-Göran säljer 1992 sin andel till Magnus.


1993 säljer Magnus gården till Mats Axelsson (f.1967, barnbarnsbarn till Gottfrid) men behåller boningshus, lada och 6 ha mark som senare säljs till Mikael Johansson och Karin Ekströmmer.


Arrendator efter att Torkel Carlsson slutar är Andreas Rydén i Öndal.


*

Wennerbergsgården, 3/16 mt


1859 efter sämjedelning av gården J Skedshult 2:6, 3/8 mt mellan bröderna Carl Johan Jansson (1827-1901) och Nils Viktor Jansson (1833-1881) bygger Nils Viktor nya hus på sin del som senare kommer att kallas Wennerbergsgården när den köps av Wennerberg. Carl Johans del kommer senare att benämnas Gustafssonsgården. Efter sämjedelningen sker en hemmansklyvning 1873 av gården.


Nils Viktor gifter sig 1859 med Lovisa Mathilda Josefina Carlsdotter (1827-1906), Ester Gustavssons mormor (1877-1959) och de har hustruns barn från tidigare gifte


Carl Fredrik Anton Larsson (1850-1868)

Josefina Amalia Larsdotter (1853-1902) gift med  Carl Johan Davidsson i Öndal


och de gemensamma barnen däribland två tvillingpar


Johan Alfred (1860-1863)

Anna Mathilda (1860-1878)

Nils August (1862-1863)

Viktor Albert (1862-1863)

Johan Gotthard Nilsson (1864-1901)

Augusta Ottilia Nilsdotter (f.1866)


Efter Nils Viktors död 25 april 1881 driver änkan Lovisa Mathilda Josefina gården under ett år och säljer sedan  år 1882 till Axel Wilhelm Wennerberg (1847-1924) från Odensvi. Han är gift med Anna Sofia Andersdotter (1854-1926) och de har barnen


Ester Amanda Sofia (1877-1904)

Elin Anna Maria (1879-1883)

Olga Elisabeth (1880-1933)

Carl Axel Hugo (1882-1887)

Ernst Gustaf (1884-1896)

Carl Aron (1887-1892)


Ester Amanda Sofia Wennerberg

Ester Amanda Sofia Wennerberg gifte sig med Gustaf Adolf Andersson (f. 1874) och fick två barn. Hon och barnet dog i barnsäng vid andra barnet födelse.

Makarna bor kvar i Skedshult till sin död men gården är utarrenderad 1910-1915 till Gustav Albin Vik (f.1879) och hans hustru Anna Olivia Petersson (f.1877). De har barnen


Helga Linnea Albina (f.1901)

Iris Dessa Viola (f.1907)

Sigrid Nancy Alice (f.1911)

Gustav Birger Almström (f.1898), fosterson


Efter 1915 arrenderas gården av Axel Wilhelms måg, Oskar Erik Bengtsson (f.1881) och hans hustru Olga Elisabeth Wennerberg (1880-1933). De har barnen


Karin Sofia Elisabeth (f.1906), gift med Sanfrid Karlsson (1887-1938)

Greta Margit (f.1913)

Karl Artur Emanuel (f.1916)


År 1920 köps gården av Karl Johan Karlsson (1850-1944) som tidigare äger Skedshult D 1:5, Karlssonsgården. Han är gift med Anna Lovisa Jansdotter (1852-1933).


Petrus Karlsson (1893-1978)  övertar gården 1937 och idag  2018 ägs marken av hans son Karl Johan Karlsson (f. 1935). Se vidare Karlssonsgården.


28 oktober 2002 brinner boningshuset till Wennerbergsgården.