2022-05-08 Besök till Vinäs slott

Utflykt till Vinäs slott 2022-05-08
En aktivitet som genomfördes tillsammans med Västra Eds hembygdsförening. 

Ca 75 personer kom och Per-Arne Fredriksson hälsade välkommen innan vi fick lyssna till Örjan Molander, Kalmar läns museum och höra honom berätta om Vinäs historia från 1300-tal fram till idag. Huset har under åren haft flera olika utseende och byggts om i olika perioder. Ägt av bland annat släkterna Grip, Lewenhaupt och Nordenfalk. Idag ägs Vinäs av familjen Malminger. Efter informationen om slottet var det dags att ta på hjälmar för en rundvandring inne i huset, för den som ville. Efteråt slog sig många ner i gräset för att inta den medhavda matsäcken. En del passade också på att ta en tur ut på den vackra Ekholmen vid Storsjön. Hembygdsföreningarna tackade Örjan Molander för en trevlig och intressant föreläsning med ett keramikfat tillverkat av Ebba i Tjustad.