Ukna Kyrka

Ukna kyrka

På sockenstämma i maj 1831 började förberedelserna för byggandet av en ny kyrka i Ukna.

Den 12 augusti 1833 förrättades entreprenad-auktion för själva byggnaden, utom material och dagsverken. En kyrka av tegel som rymmer minst 1000 personer och har torn av sten önskades.

Byggmästarna Jonsson och Berglund gemensamt stannade för lägsta anbudet, 7000 Riksdaler Riksgäld. Jonsson nedsatte anbudet ytterligare till 6995 Riksdaler Riksgäld, varpå han blev ensam ansvarig föreståndare för byggnaden.

7 juli 1834 lades grunden.

31 maj 1836 uppfördes gamla kyrkans ringklockor i nya kyrkans torn. Samma år den 17 augusti synades bygget och den 16 oktober hölls gudstjänst för första gången.

25 maj 1837 invigdes nya kyrkogården av kontraktsprosten C.E Hallström och den 28 i samma månad begravdes de första liken.

1838 blev orgelverket färdigbyggt av orgelbyggaren Strand. 

Den 8 juli 1838 blev kyrkan högtidligen invigd av biskop Hedrén.


Här hittar du konfirmations-bilder: