Skolor och skolverksamhet


Välkommen till

Ukna Hembygdsförening

Skolorna i Ukna och dess verksamhet


Skolverksamheten i Ukna

Skolplikt, dvs. att skolgång är obligatorisk för varje barn, infördes med folkskolestadgan 1842. 

1847 inrättades en fast skola vid kyrkan med en examinerad lärare, som tillika är orgelnist och klockare. 

1847 kom Nils Johan Kopparberg till Ukna, han var den som tillträdde tjänsten som eftersöktes till Ukna.

1863 anordnades skolväsendet så att socknen indelades i sex skoldistrikt med tre nya lärare, vilka läsa 5 månader om året i varje distrikt. Ännu så länge så nyttjades då hyrda lokaler uti byarna. Från 1860- talet och framåt så började skolhusen uppföras uti byarna och tidigt byggdes skolhuset i Skedshult. Sedan följde Ekvik, Stjälkhammar, Fuld och Snötomta.