Forskning

Ukna Hembygd

Vill du ha kontakt med oss angående forskningsfrågor:

Eva Karlsson eva@uknahembygd.se

tel: 070-571 89 10 (endast kvällstid)

eller Johnny Jonsson johnny@uknahembygd.se

tel: 070-534 76 22 (dag & kvällstid)

eller använd kontaktformuläret intill.