Skolfotografier

Här kommer några gamla skolfotografier. En del information saknas ibland som t.ex vilket läsår/eller årskurs.

Hör gärna av dig om du vet detta eller om du vet namn på oidentifierade personer. 

Kort 1

Ukna gamla skola Läsåret 1946-47 Årskurs ? Lärare: Gustaf Almgren

Övre raden från vänster:

1. Okänd, Löckerum 2. Sonja Andersson, Skogshall 3. Ulla Södergren, Tjustad 4. Henny Karlsson, Vagnum 5. Birgitta Johansson, Ukna 6. Ragnar Johansson, Melby 7. Lars Kullander, Nelhammar 8. Arnold Stackelberg, Stensnäs 9. Charles Johansson, Storsjö 10. Sven-Olof Jonsson, Hula

Nedre raden från vänster:

1. Sture Lindgren, Malmstadal 2. Per-Axel Karlsson, Karlsro 3. Ingemar Lindqvist, Hudebo 4.Knut Karlsson, Hula 5. Hasse Zackrisson, Ukna 6. Lasse Bergström, Storsjö  7. Sven- Erik Larsson, Löckerum

Kort 2

Ukna gamla skola Okänt läsår Okänd årskurs Lärare: Gustaf Almgren

Övre raden från vänster:

1. Sture Lindgren, Malmstadal 2. Lars Kullander, Nelhammar 3. Sven- Erik Larsson, Löckerum 4. Birgitta Johansson, Ukna 5. Marianne Karlsson 6. Henny Karlsson, Vagnum 7. Ulla Södergren, Tjustad 8. Ing-Britt Ivarsson, Björkhult 9. Sonja Andersson, Skogshall

Mellanraden från vänster:

1. Per- Axel Karlsson, Karlsro 2. Sven-Olof Jonsson, Hula 3. Ragnar Johansson, Melby 4. Bernt Pettersson, Fuld 5. Arnold Stackelberg, Stensnäs 6. Per-Inge Hellström, Sjövik 7. Lars Bergström, Storsjö

Nedre raden från vänster:

1. Charles Johansson, Storsjö 2. Ingemar Lindqvist, Hudebo 3. Hasse Zackrisson, Ukna 4. Lennart Ljunggren, Alsborg 5. Knut Karlsson, Hula 6. Ingvar Ernfridsson, Emaus

Kort 3

Ukna gamla skola 1955 eller -56 Okänd årskurs Lärare: Lennart Wretemark

Övre raden från vänster:

1. Erland Larsson, Västermåla 2. Hans Karlsson Nyalund, Snötomta 3. Christer Gustafsson, Ukna 4. Sven- Ove Svanström 5. Birgitta Johansson, Torp 6. Karin Furenbäck, Ukna 7. Anita Forsling, Skedshult 8. Lars-Inge Lindgren, Melby 9. Robert Svensson, Baldersberg 10. Göran Karlsson, Hyddan, Storhammar 11. Krister Karlsson, Kasinge 12. Bert Fredriksson, Ukna 13. Bengt Gustafsson, Storhammar

I bänken längst till vänster från vänster:

1. Anna- Stina Lindström, Kulla 2. Gunborg Dahl, Uvdalen 3. Ulla Karlsson, Ukna

I bänken näst längst till vänster från vänster:

1. Inger Windahl, Skedshult 2. Inger Johansson, Skedshult 3. Margareta Diener, Hula

I bänken näst längst till höger från vänster:

1. Birgit Hultin, Melby 2. Kerstin Kullander, Nelhammar 3. Monika Ek, Öndal

I bänken längst till höger från vänster:

1. Irene Bergman 2. Marita Grönqvist, Snötomta 3. Ingrid Lindberg, Storsjö

Kort 4


Ukna skola Läsåret ? (1951) Okänd årskurs Lärare: Gustaf Almgren

Övre raden från vänster:

1. Åke Gustafsson, Kolsebro 2. Bertil Martinsson, Kolsebro 3. Göran Karlsson, Nelhammar 4. William Pettersson, Dundret

Mellanraden från vänster:

1. Ulla-Greta Larsson, Ukna 2. Ingrid Svensson, Mälingsbo 3. Majvi Bengtsson, Stjälkhammar 4. Siv Karlsson, Rorstad 5. Inger Gustafsson, Öndal 6. Kerstin Johansson, Skälstorpet

Nedre raden från vänster:

1. Gunnel Karlsson, Degersnäs 2. Berit Landerdahl, Melby 3. Inger Johansson, Snötomta 4. Gustaf Almgren, lärare 5. Erika Andersson, Ukna 6. Marianne Ernfridsson, Fuld 7. Inger Thorén, Punderum