2018-08-05 Hembygdsdag i Skedshult

Hembygdsdag i Skedshult 2018-08-05

Ca 70 personer besökte Hembygdsdagen som i år var förlagd till Skedshult. Dagen började med att Peter Sigfridsson, uppväxt i Skedhult, med ett stort intresse för forskning berättade om Skedshult, och betydelsen av den så viktiga Kungsvägen som har passerat genom byn och gårdarna och dess invånare från storskiftestiden och framåt. Agne och Anita Fredriksson och Eva Karlsson hade med hjälp av Alf och Asta Axelsson skivit ner om gårdarna i Skedshult från laga skifte och framåt vilket visades i en utställning nere vid sjön Vindommen, där det också serverades kaffe och gavs tillfälle till en stunds samvaro. Här nedanför några bilder från dagen.